Photo by Jouko Rikkinen

Tervetuloa OPISKELEMAAN sUOMEN LUONNONKASVEJA!

Kaikkia lajintuntemuksen verkkokursseja voi suorittaa tämän kevään ja tulevan kesän aikana - lisätietoja kurssien Moodle-sivuilla!

Enrol
1.8.2019 at 08:00 - 31.7.2020 at 23:59

Description

Eliöiden monimuotoisuus

Verkkokurssin suorittaneella opiskelijalla on valmiudet tunnistaa useimmat koko Suomessa yleisinä esiintyvät putkilokasvilajit, ja hän on perehtynyt tärkeimpien lajien ekologiaan ja kokonaislevinneisyyteen. Koko maassa yleisten lajien lisäksi valikoimaan kuuluu haitallisia vieraslajeja, muita ihmisen seuralaisia sekä joitakin tunturikasveja, eteläisiä lehtokasveja ja uhanalaisia kasveja.

Itsenäisesti suoritettava verkkokurssi, jonka lopputentin voi suorittaa erikseen ilmoitettavina ajankohtina periodien I-IV kuluessa.

Suomen putkilokasvilajisto.

  • Johdantoluento ja lajidemonstraatiot (max 10 h)
  • Lajintuntemusopinnot Pinkassa, Moodlessa, ym. (noin 100 h)
  • Muu kirjallisuus (25 h)
  • Verkkotentti (1 h)

Verkkotentti arvioidaan asteikolla 0–5.

Professori Jouko Rikkinen

Opintojakso täydentää Eliöiden monimuotoisuus -kurssilla hankittua perusosaamista ja antaa hyvät valmiudet syventävien lajintuntemuskurssien (Pohjoiskalotin kasvit, Etelä-Suomen kasvit) suorittamiselle.

Korvaa opintojakson 52614 Putkilokasvituntemus 5 op.