Saxifraga oppositifolia by Jouko Rikkinen

TERVETULOA OPISKELEMAAN LAPIN KASVEJA!

Kaikkia lajintuntemuksen verkkokursseja voi suorittaa tämän kevään ja tulevan kesän aikana - lisätietoja kurssien Moodle-sivuilla!

Enrol
1.8.2019 at 08:00 - 31.7.2020 at 23:59

Material

Description

Eliöiden monimuotoisuus.

Verkkokurssin suorittaneella opiskelijalla on valmiudet tunnistaa useimmat Pohjois-Suomessa luonnonvaraisina esiintyvät putkilokasvilajit ja hän on perehtynyt tärkeimpien lajien ekologiaan ja kokonaislevinneisyyteen.

Itsenäisesti suoritettava verkkokurssi, jonka lopputentin voi suorittaa erikseen ilmoitettavina ajankohtina periodien I-IV kuluessa.

Pohjois-Suomen boreaalinen ja subarktinen putkilokasvilajisto.

  • Johdantoluento ja lajidemonstraatiot (max 10 h)
  • Lajintuntemusopinnot Pinkassa, Moodlessa, ym. (noin 100 h)
  • Muu kirjallisuus (25 h)
  • Verkkotentti (1 h)

Verkkotentti arvioidaan asteikolla 0–5.

Professori Jouko Rikkinen

Opintojakso täydentää Eliöiden monimuotoisuus -kurssilla hankittua osaamista. Suomen putkilokasvit -kurssin aiempi suorittaminen helpottaa uuden lajiston omaksumista.

Korvaa opintojakson 52643 Lapin ja Pohjois-Suomen kasvit 4 op.