Instruction

Name Cr Method of study Time Location Organiser
Laboratory medicine: clinical chemistry and hematology 2 Cr Exam retake 7.8.2020 - 7.8.2020
Name Cr Method of study Time Location Organiser
Laboratory medicine: clinical chemistry and hematology 2 Cr Exam retake 17.6.2020 - 17.6.2020
Laboratoriolääketiede:kliininen kemia ja hematologia H2 2 Cr Course 14.4.2020 - 17.4.2020
Laboratory medicine: clinical chemistry and hematology 2 Cr Exam retake 9.8.2019 - 9.8.2019
Laboratory medicine: clinical chemistry and hematology 2 Cr Exam retake 12.6.2019 - 12.6.2019
Laboratoriolääketiede:kliininen kemia ja hematologia H2 2 Cr Course 15.4.2019 - 18.4.2019
Laboratory medicine: clinical chemistry and hematology 2 Cr Exam retake 29.8.2018 - 29.8.2018
Laboratory medicine: clinical chemistry and hematology 2 Cr Exam retake 23.5.2018 - 23.5.2018
Laboratoriolääketiede:kliininen kemia ja hematologia H2 2 Cr Course 10.4.2018 - 13.4.2018

Target group

Hammaslääketieteen perustutkinnon toisen vuoden opiskelijat (HLL2)

Prerequisites

Tätä opintojaksoa edeltävät 1. ja 2. opintovuoden opinnot

Learning outcomes

Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija ymmärtää laboratoriotoiminnan periaatteet, tuntee hammaslääkärin työssä keskeiset laboratoriotutkimukset ja osaa tulkita näiden tutkimusten tuloksia. Lisäksi tavoitteena on oppia ihopistonäytteen otto ja hammaslääkärin työssä tavallisimpien vieritestien teko (CRP, glukoosi ja INR).

Timing

H2 kevät

Contents

Luennot:
- Näytteet, viitearvot ja laboratoriotuloksen tulkinta, laadunvarmistus
- Hematologiset laboratoriotutkimukset ja antigoagulanttihoidon laboratoriotutkimukset
- Tulehduksen laboratoriodiagnostiikka
- Keskeisten endokrinologisten sairauksien (diabetes mellitus, kilpirauhassairaudet) laboratoriodiagnostiikka.
- Alkoholisairauksien laboratorio-osoittimet
- Vieritestianalyytikka

Ryhmätyöskentely:
- Ihopistonäytteenoton ja vieritestauksen harjoittelu
- Hammaslääketieteellisten potilastapausten käsittely

Activities and teaching methods in support of learning

Opetus toteutetaan kaksipäiväisenä teemajaksona, joka sisältää luentoja, ongelmalähtöiseen oppimiseen perustuvia hammaslääketieteellisiä potilastapauksia sekä ihopistonäytteen ja vieritestauksen harjoittelua. Läsnäolo pakollista.

Opintojakson päättyessä on loppukuulustelu.

Study materials

Luennoilla ja ryhmäopetuksessa jaettava materiaali.

Soveltuvat osat oppikirjasta: Niemelä Onni, Pulkki Kari (toim) Laboratoriolääketiede - kliininen kemia ja hematologia. Kandidaattikustannus Oy. 2010. Kolmas uudistettu painos.

Assessment practices and criteria

Jaksokuulustelu
Arvosteluasteikko: Hyväksytty-hylätty

Relation to other study units

Korvaa opintojakson 375058 H2 Laboratoriolääketiede: kliininen kemia ja hematologia, 1.8 op

Additional information

Kliininen opettaja Päivi Lakkisto, paivi.lakkisto(at)helsinki.fi
Professori Satu Mustjoki, satu.mustjoki(at)helsinki.fi
Opetusta antava yksikkö: Medicum, Kliinisen kemian ja hematologian osasto

Opetuskieli suomi.

Opintojaksolle on ilmoittauduttava WebOodissa, ilmoittautuminen on opetukseen osallistumisen ja suoritusmerkinnän saannin edellytys.
Kurssilla käytetään Moodle-alustaa.

Completion methods

Opetusmuodot: luennot 10 h, ryhmätyöskentely 6 h, omatoiminen opiskelu 38 h