Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
18.1.2019 at 12:00 - 31.5.2019 at 23:59

Timetable

DateTimeLocation
Fri 9.8.2019
09:00 - 11:00

Description

Hammaslääketieteen perustutkinnon toisen vuoden opiskelijat (HLL2)

Tätä opintojaksoa edeltävät 1. ja 2. opintovuoden opinnot

Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija ymmärtää laboratoriotoiminnan periaatteet, tuntee hammaslääkärin työssä keskeiset laboratoriotutkimukset ja osaa tulkita näiden tutkimusten tuloksia. Lisäksi tavoitteena on oppia ihopistonäytteen otto ja hammaslääkärin työssä tavallisimpien vieritestien teko (CRP, glukoosi ja INR).

H2 kevät

Luennot:
- Näytteet, viitearvot ja laboratoriotuloksen tulkinta, laadunvarmistus
- Hematologiset laboratoriotutkimukset ja antigoagulanttihoidon laboratoriotutkimukset
- Tulehduksen laboratoriodiagnostiikka
- Keskeisten endokrinologisten sairauksien (diabetes mellitus, kilpirauhassairaudet) laboratoriodiagnostiikka.
- Alkoholisairauksien laboratorio-osoittimet
- Vieritestianalyytikka

Ryhmätyöskentely:
- Ihopistonäytteenoton ja vieritestauksen harjoittelu
- Hammaslääketieteellisten potilastapausten käsittely

Luennoilla ja ryhmäopetuksessa jaettava materiaali.

Soveltuvat osat oppikirjasta: Niemelä Onni, Pulkki Kari (toim) Laboratoriolääketiede - kliininen kemia ja hematologia. Kandidaattikustannus Oy. 2010. Kolmas uudistettu painos.

Opetus toteutetaan kaksipäiväisenä teemajaksona, joka sisältää luentoja, ongelmalähtöiseen oppimiseen perustuvia hammaslääketieteellisiä potilastapauksia sekä ihopistonäytteen ja vieritestauksen harjoittelua. Läsnäolo pakollista.

Opintojakson päättyessä on loppukuulustelu.

Jaksokuulustelu
Arvosteluasteikko: Hyväksytty-hylätty

Kliininen opettaja Päivi Lakkisto, paivi.lakkisto(at)helsinki.fi
Professori Satu Mustjoki, satu.mustjoki(at)helsinki.fi
Opetusta antava yksikkö: Medicum, Kliinisen kemian ja hematologian osasto

Opetuskieli suomi.

Opintojaksolle on ilmoittauduttava WebOodissa, ilmoittautuminen on opetukseen osallistumisen ja suoritusmerkinnän saannin edellytys.
Kurssilla käytetään Moodle-alustaa.

Opetusmuodot: luennot 10 h, ryhmätyöskentely 6 h, omatoiminen opiskelu 38 h

Korvaa opintojakson 375058 H2 Laboratoriolääketiede: kliininen kemia ja hematologia, 1.8 op