Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
18.1.2019 at 12:00 - 31.5.2019 at 23:59

Timetable

DateTimeLocation
Fri 9.8.2019
09:00 - 12:00

Description

HLL perustutkinto-opiskelijat H2-vuosikurssi

H1 Kasvot, suu, hampaat -opintojakso sekä H1 vuosikurssin Ammatin alkeet -opinnot

Opintojakson käytyään opiskelija hallitsee hammaslääkärin potilashoidon perusaseptiikan, potilasasiakirjojen laatimisen perusteet, perusvuorovaikutuksen potilaan kanssa, hampaiden ja hampaiston morfologian, potilaan tutkimisen prosessin, suun tavallisimpien biofilmisairauksien perusteet, hermoanatomian suun- ja leukojen puudutuksen kannalta, kasvojen kasvun ja kehityksen ja sen ajoituksen, potilasturvallisuuteen liittyviä tekijöitä, potilaan omahoidon ohjaamisen, hammaslääkärin työskentelyn ergonomian sekä säteilysuojauksen perusteet, intraoraalikuvausmenetelmät ja normaalianatomian tulkinnan perusteet sekä suu- ja yleissairauksien epidemiologian perusteet.

H2-vuosikurssin kevätlukukaudella medisiinariopinnoista eriytyvä opetus

Opintojaksoon on integroitu niitä tietoja ja taitoja, jotka muodostavat hammaslääkärinä toimimisen perustan:

 • hammaslääkärin potilashoidon perusaseptiikka, infektion leviämisen estäminen
 • vuorovaikutus potilaan kanssa (sisältäen mm. motivoivan keskustelun periaatteet ja potilaan omahoidon ohjaaminen)
 • potilasasiakirjojen laatimisen perusteet
 • potilasturvallisuus
 • anamneesin ottaminen ja tärkeimpien yleissairauksien huomioiminen hoitokelpoisuuden arvioinnissa
 • potilaan tutkimisen perusteet (ekstra- ja intraoraali) ja tutkimuslöydösten kirjaaminen
 • hammaslääkärin työskentelyn ergonomian perusteet
 • hammaslääkärin kliinisen työskentelyn seuraaminen
 • hermoanatomian kertausta suun- ja leukojen puudutuksen kannalta
 • suun tavallisemmat biofilmisairaudet, karieksen patogeneesi, karieksen havainnoinnista taudin diagnostiikkaan, karieksen erotusdiagnostiikka, gingiviitin ja parodontiitiin patogeneesi ja diagnostiikka
 • lasten ja aikuisten hampaiden ja hampaiston morfologia KSH-kurssia täydentävin osin
 • kasvojen kasvu ja purennan kehitys, hampaiden puhkeaminen ja sen ajoitus sekä yksilöllinen kasvu ja sen säätely
 • suu- ja yleissairauksien epidemiologia
 • säteilyfysiikan ja natiivikuvauksen perusteet
 • röntgenkuvan kliininen kuvanlaatu, hyvän kuvan kriteerit ja kuvausvirheet, intraoraalikuvausmenetelmät ja perehdytys intraoraalikuvien tulkintaan sekä tulkintaharjoitus
 • parodontologian ja kariologian simulaatio-opetus. Kariologian simulaatio-opetus liittyy karieksen diagnostiikkaan ja käsi-instrumenttien käytön harjoitteluun (vahahampaan veisto). Parodontologian simulaatio-opetus liittyy gingiviitin ja parodontiitin diagnostiikkaan ja instrumenttien käytön harjoitteluun.
 • omahoidon suunhoitotuotteet
 • fluori karieksen hallinnassa
 • pinnoitteet karieksen hallinnassa
 • syljen merkitys

Lisäksi opintojaksoon on integroitu 1 op äidinkielen opintoja lukuvuonna 2017-2018 ja sen jälkeen aloittaneille opiskelijoille.

Opintojakson Moodle (moodle.helsinki.fi) opintojakson nimellä

Opetusmonisteet ja opetusvideot

Therapia Odontologica (http://www.terveysportti.fi/dtk/tod/koti) myöhemmin ilmoitettavat osat

Koch G, Poulsen S, Espelid I, Haubek D. (toim.): Pediatric dentistry – a clinical approach, kappaleet 11 ja 12 (s. 136, 148-150). John Wiley & Sons, 2017 3rd Ed. E-kirja: terkko.helsinki.fi

Meyer-Lueckel H, Paris S, Ekstrand K: Caries Management – Science and Clinical Practice, kappaleet 1 (s. 10-14, 19), 2 (s. 26-28), 12 ja 15. Thieme Medical Publishers, Incorporated. E-kirja: terkko.helsinki.fi

Carranza’s Clinical Periodontology, 12th edition: Biofilmi luvut 7 ”The Role of Dental Calculus and Other Local Predisposing Factors” (s. 116-131) ja 8 “Biofilm and Periodontal Microbiology” (s. 132-169).

Gingiviitin ja parodontiitin patogeneesi luvut 14 “Gingival Inflammation” (s. 219-223), 5 ”Periodontal Pathogenesis” (s. 76-100) ja ehkä myös 9 “Molecular Biology of the Host-Microbe Interactions in Periodontal Diseases” (s. 170-177).

Whaites E, Drage N. Essentials of dental radiography and radiology. 2013. 3-43, 46-56, 85-134, 209-230, 249-292, 303-309, 361, 363

Sisäänpääsykuulustelu, jossa kerrataan H1 Kasvot, suu, hampaat -kurssin keskeinen sisältö, osallistuminen ryhmäopetuksiin, demoihin ja taitopaja-/simulaatio-opetukseen (pakollisia), kirjallinen kuulustelu H2 keväällä ja käytännön näyttökoe (mini-OSCE) ennen kliinisten töiden aloitusta H3 syksyllä.

Kirjallinen kuulustelu 0-5; käytännön näyttökoe hyväksytty-hylätty. Opintojakson arvosana annetaan kirjallisen kuulustelun perusteella.

Suu- ja leukasairauksien osasto, yliopistonlehtori Pia Heikkilä

Opetuskieli suomi, verkkotyövälineenä Moodle

Kurssi sisältää ST-ohje 1.7 mukaista säteilysuojakoulutusta 9 lt, muuta opetusta 2h

sekä 1 op äidinkielen opetusta

Arvioidut tuntimäärät:

 • luennot 54 h
 • ryhmäopetus (demot, harjoitustyöt) 30 h
 • taitopajaopetus 30 h
 • verkko-opiskelu 10 h
 • OTO (kontaktiopetukseen ja tenttiin valmistautuminen) 115 h
 • kliinisen työskentelyn seuraaminen 3 h

Korvaa opintojakson 350271 Johdatus kliiniseen hammaslääketieteeseen.