Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
20.1.2020 at 16:30 - 10.2.2020 at 23:59

Description

H3 kurssin opiskelijat, maksimissaan H3 kurssi koko, 52 opiskelijaa

Kaikki hammaslääketieteen koulutusohjelman opinnot tulee olla suoritettuna suusairauksien jatkokurssin loppuun saakka ja suoritettuna tulee olla myös taitopaja ja kliininen hoitoharjoittelu H3 kevät – jakso kokonaisuudessaan.

Kehittää opiskelijan tutkimus-­ ja diagnostisia taitoja, hoidon suunnittelun ja aikatauluttamisen taitoja, kliinisiä taitoja sekä hoitotuloksen arvioinnin ja ennusteen arvioinnin taitoja. Harjaantua juurihoitojen käytäntöihin.

Toukokuun kaksi ensimmäistä viikkoa

Sisältö rakentuu hoitokokonaisuuksien ympärille. Jokainen opiskelija valmistelee seminaariesityksen potilaidensa hoidon suunnittelusta, hoitaa potilaat kliinisesti ja hoitojakson jälkeen kirjaa tiedot hoidon kulusta, tuloksesta ja ennusteesta.

Kurssiin liittyvä verkkomateriaali, joka löytyy kurssin MOODLE alustalta

Kurssin suoritetaan osallistumalla opetukseen ja tekemällä seminaarityön. Erillistä tenttiä ei järjestetä. Arvosteluasteikko hyväksytty-­hylätty

Opetuskieli: suomi

Opetuksen vastuuhenkilöt: Ulla Palotie (HY) ja Laura Lakio (HUS)Järjestävä yksikkö/osasto: suu-­ ja leukasairauksien osasto sekä

HUS/Suusairauksien opetus-­ ja hoitoyksikkö

Opetuksessa käytettävät verkkotyövälineet: moodle.

Opetusmenetelmät on esitetty erillisessä opintopisteliitteessä tunteineen. Kurssiin kuuluu avausluento, alkuseminaarit, kliinistä työtä pareittain toimien sekä vaativampien töiden kliinistä seuraamista.