Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
17.12.2019 at 12:00 - 31.12.2019 at 23:59

Timetable

Here is the course’s teaching schedule. Check the description for possible other schedules.

DateTimeLocation
Wed 8.1.2020
08:00 - 11:30
Wed 8.1.2020
12:30 - 16:00
Thu 9.1.2020
08:00 - 11:00
Mon 13.1.2020
12:00 - 16:00
Tue 14.1.2020
12:00 - 16:00
Wed 15.1.2020
08:00 - 11:30
Wed 15.1.2020
12:30 - 16:00
Thu 16.1.2020
08:00 - 12:00
Mon 20.1.2020
08:00 - 12:00
Mon 20.1.2020
15:00 - 15:30
Tue 21.1.2020
08:00 - 12:00
Wed 22.1.2020
08:00 - 11:30
Wed 22.1.2020
12:30 - 16:00
Thu 23.1.2020
08:00 - 12:00
Fri 24.1.2020
13:00 - 16:00
Tue 28.1.2020
08:00 - 12:00
Tue 28.1.2020
13:00 - 16:00
Wed 29.1.2020
08:00 - 11:30
Wed 29.1.2020
12:30 - 16:00
Thu 30.1.2020
08:30 - 11:30
Fri 31.1.2020
08:00 - 11:00
Mon 3.2.2020
12:00 - 16:00
Tue 4.2.2020
12:00 - 16:00
Wed 5.2.2020
08:00 - 11:30
Wed 5.2.2020
12:30 - 16:00
Thu 6.2.2020
08:00 - 12:00
Thu 6.2.2020
13:00 - 16:00
Mon 10.2.2020
09:00 - 11:30
Tue 11.2.2020
08:00 - 14:00
Wed 12.2.2020
08:00 - 11:30
Wed 12.2.2020
12:30 - 16:00
Thu 13.2.2020
08:00 - 11:00
Fri 14.2.2020
08:00 - 11:00
Mon 17.2.2020
08:00 - 11:00
Mon 17.2.2020
13:45 - 16:15
Tue 18.2.2020
08:30 - 11:00
Tue 18.2.2020
12:00 - 14:30
Wed 19.2.2020
08:00 - 11:30
Wed 19.2.2020
12:30 - 16:00
Thu 20.2.2020
10:00 - 11:00
Thu 20.2.2020
12:00 - 15:00
Fri 21.2.2020
08:00 - 11:00
Mon 24.2.2020
08:00 - 11:00
Mon 24.2.2020
12:30 - 15:00
Tue 25.2.2020
08:30 - 11:00
Tue 25.2.2020
12:00 - 16:00
Wed 26.2.2020
08:00 - 11:30
Wed 26.2.2020
12:30 - 16:00
Thu 27.2.2020
08:00 - 12:00
Fri 28.2.2020
08:00 - 12:00
Mon 2.3.2020
08:00 - 12:00
Tue 3.3.2020
08:00 - 11:00
Wed 4.3.2020
08:00 - 11:30
Wed 4.3.2020
12:30 - 16:00
Thu 5.3.2020
08:00 - 11:00
Fri 6.3.2020
08:00 - 11:00
Fri 6.3.2020
12:00 - 15:00
Tue 10.3.2020
08:00 - 11:00
Wed 11.3.2020
08:00 - 11:30
Wed 11.3.2020
12:30 - 16:00
Fri 13.3.2020
08:00 - 11:00
Tue 17.3.2020
12:00 - 16:00
Wed 18.3.2020
08:00 - 11:30
Wed 18.3.2020
12:30 - 16:00
Thu 19.3.2020
12:30 - 16:00
Mon 23.3.2020
08:00 - 12:00
Tue 24.3.2020
08:00 - 12:00
Wed 25.3.2020
08:00 - 11:30
Wed 25.3.2020
12:30 - 16:00
Thu 26.3.2020
08:00 - 12:00
Tue 31.3.2020
12:30 - 16:00
Wed 1.4.2020
08:00 - 11:30
Wed 1.4.2020
12:30 - 16:00
Fri 3.4.2020
08:00 - 11:00
Mon 6.4.2020
08:00 - 11:30
Tue 7.4.2020
08:00 - 11:00
Wed 8.4.2020
08:00 - 11:30
Wed 8.4.2020
12:30 - 16:00
Tue 14.4.2020
08:00 - 13:00
Wed 15.4.2020
08:00 - 11:30
Wed 15.4.2020
12:30 - 16:00
Mon 20.4.2020
13:00 - 13:30
Mon 20.4.2020
13:30 - 16:00
Tue 21.4.2020
12:00 - 15:00
Wed 22.4.2020
08:00 - 11:30
Wed 22.4.2020
12:30 - 16:00
Tue 28.4.2020
11:30 - 16:30
Wed 29.4.2020
12:30 - 16:00

Description

HLL/H3k perustutkinto-opiskelijat

Edeltävinä opintoina vaaditaan vuosikurssien H1 ja H2 sekä H3 syksyn opinnot.

Kurssin suoritettuaan opiskelija:

- Pystyy vaativampiin korjaavan karieshoidon toimenpiteisiin suoralla paikkaustekniikalla

- Hallitsee juurihoidon käsitteet, periaatteet ja menetelmät

- Pystyy suunnittelemaan ja toteuttamaan juurihoidon vaiheittain edeten sekä ymmärtää juurikanavainfektion hoidon eri vaiheet

- Osaa kirurgisen käsienpesun ja hanskojen pukemisen

- Osaa poistaa hampaan ja ommella suun haavan

- Ymmärtää kokonaishoidon merkityksen potilaan hoidossa

- Osaa antaa potilaalle terveysneuvontaa ja ehkäistä suusairauksia sekä tehdä yksinkertaisia hammaslääketieteellisiä toimenpiteitä

- Osaa arvioida omaa työtään kriittisesti ja välttää työskentelyvirheitä

H3k, opintojakso ajoittuu tammi-huhtikuun välille.

- Korjaavan karieshoidon suoran tekniikan toteutuksen kertaava ja täydentävä osio

- MOD ja komplisoitu MOD yhdistelmämuovista

- Alustäytemuovien ja bulkkimateriaalien käyttö

- Vaativien viidennen luokan kariesvaurioiden paikkaaminen

Taitopaja 30 h, OTO 30 h, loppukoe 6 h

- Juurihoidossa käytetyt materiaalit ja menetelmät

- Kemomekaanisen preparoinnin periaatteet: Juurikanavan preparointi käsi-instrumentein sekä koneellisia menetelmiä käyttäen

- Juurikanavien preparointi-, huuhtelu- ja täyttöharjoituksia akryyliblokeilla, akryylihampailla sekä poistetuilla humaanihampailla

- Aseptisen työskentelyn harjoittelu: kofferdamin asetus, väliaikaiset täytteet, kanavien tiivis sulku

Taitopaja 72 h, OTO 72 h

- Kirurginen käsienpesu ja hanskojen pukeminen

- Hampaanpoiston harjoitukset frasaco-leukaan

- Haavan ompeluharjoitus vaahtomuoviin ja frasaco-leukaan

Taitopaja 8 h, OTO 8 h

-Kliininen hoitoharjoittelu HYKS Suusairauksien opetus- ja hoitoyksikössä

70 h

Integroitu edeltävä opetus: Suusairauksien peruskurssi II

-Pakolliset luennot ja harjoitukset

-Potilasportfolio

-Sisäänpääsykoe (endodontia)

-Välikoe (endodontia)

-Käytännön loppukoe (endodontia)

-Käytännön väli- ja loppukokeet (kariologia)

-Lukuvuoden kliinisen oppimisen tavoitteiden toteutumisen arviointi

-Taitopajojen opetusmonisteet ja opetusvideot Moodlessa

-Haapasalo M ym.: Käytännön juurihoito. 2009 tai Bergenholtz G ym.: Textbook of Endodontology (2. painos, 2009)

Pakolliset luennot ja harjoitukset

Potilasportfolio

Sisäänpääsykoe (endodontia)

Käytännön väli- ja loppukokeet (kariologia)

Lukuvuoden kliinisen oppimisen tavoitteiden toteutumisen arviointi

Hyväksytty-hylätty

Opetuskieli: luennot suomeksi, ryhmäopetusta osittain ruotsiksi

Opetuksessa käytetään verkkotyövälineenä Moodlea.

Kirurgian harjoitusten tekeminen on edellytys hampaan poisto-oikeuksien saamiselle potilastöissä.

Ohjattu opetus taitopajassa/ryhmäopetus 110 h

Loppukoe (kariologia) 6h, Loppukoe (endodontia) 4h

Oto 110 h

Yhteensä 7,5 op

Kliininen hoitoharjoittelu 4,5 op.

Yhteensä 12 op.

Yliopistonlehtori Päivi Siukosaari (paivi.siukosaari@helsinki.fi)

Yliopistonlehtori kariologia

Yliopistonlehtori suu- ja leukakirurgia

Opintojakso korvaa seuraavat vanhan curriculumin mukaiset opintojaksot: 350231 Kariologian taitopaja, 350186 Endodontian taitopaja, 350089 Suu- ja leukakirurgian peruskurssi (harj. + demot), 350078 Kliininen hoitoharjoittelu H3k