Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
18.1.2019 at 12:00 - 31.5.2019 at 23:59

Timetable

DateTimeLocation
Fri 9.8.2019
08:30 - 11:30

Description

HLL-perustutkinto-opiskelijat, vuosikurssi H3

Purenta I

Opintojakson lopuksi opiskelija:

 • tunnistaa oikomishoitoa vaativat purentahäiriöt
 • ymmärtää kiinteiden oikomiskojeiden rakenteen ja käytön periaatteet
 • ymmärtää oikomishoitoon liittyvät kudosmuutokset ja ylläpitohoidon merkityksen
 • osaa puuttuvien ja retinoituneiden hampaiden oikea-aikaisen diagnostiikan ja hoidon periaatteet
 • osaa purentaelimistön häiriön diagnostiikan ja hoidon periaatteet
 • osaa fysiologisen ja epäfysiologisen purennan erot ja määrittämisen keinot hampaallisella ja hampaattomalla
 • osaa kivun fysiologiaa ja diagnostiikkaa
 • osaa erityyppiset proteettiset rakenteet

H3 kevät helmikuu-huhtikuu

1. Toimiva purenta ja sen määrittäminen erityyppisissä hampaistoissa

 • proteettinen hoito yksilön kannalta
 • erityyppiset kiinteät ja irrotettavat proteesit
 • proteesin omahoito-ohjeistus
 • proteettiseen hoitoon johtavat syyt

2. Purenta ja parodontium

3. Kiinteiden oikomiskojeiden rakenne ja käyttö

 • Biomekaniikka oikomishoidossa
 • Kiinteäkojehoidon keskeiset instrumentit, braketit ja kaarilangat
 • Kiinteän kaaren taivutus ja ligeeraus
 • Oikomishoitoon liittyvät kudosmuutokset ja ongelmat
 • oikomishoidon ylläpitovaihe ja retentiolangan taivutus

4. Puuttuvat ja retinoituneet hampaat, hoitoperiaatteet ja menetelmät

5. Purentafysiologinen tutkiminen ja diagnoosi

 • Purentafysiologiset oireet ja löydökset
 • Leukanivelsairaudet ja niiden kuvantaminen
 • Purentafysiologinen hoito ja lääkitys
 • Purentakiskon valmistus
 • Purentahäiriön neurofysiologiset tekijät

6. Oikomishoito ja hoitotakuu

 • Mitä terveyskeskuksissa tulisi hoitaa?
 • Oikomishoitoon valittavien potilaiden seulonta
 • Oikomispotilaan alkutarkastus

Luentoihin ja harjoitustöihin liittyvä materiaali.

Mitchell L: An Introduction to Orthodontics. Paperback. OUP Oxford; 4th edition (2013). Kappaleet 14-16, 18, 23

Whaites E., Drake N: Essentials of Dental Radiography and Radiology 5th ed. China; Elsevier 2013. Kappaleesta 30: The temporomandibular joint.

Jeffrey P Okeson: Management of Temporomandibular Disorders and Occlusion, viim. painos (kappaleet koskien aiheita: TMD-potilaan kliininen tutkiminen; purentalihas- ja leukanivelperäisten TMD ongelmien ja niiden yhdistelmien diagnostiikka; TMD-potilaan eri hoitomuodot; purentakiskojen valmistus ja kiskohoitojen toteutus eri TMD ongelmissa)

Laskin, D.M., Greene, C.S. & Hylander, W.L.: Temporomandibular Disorders, Quintessence Publishing Co, Inc, viimeinen painos (kappaleet koskien aiheita: TMD-potilaan kliininen tutkiminen; purentalihas- ja leukanivelperäisten TMD ongelmien ja niiden yhdistelmien diagnostiikka; TMD-potilaan eri hoitomuodot; purentakiskojen valmistus ja kiskohoitojen toteutus eri TMD ongelmissa)

Carranza´s Clinical Periodontology, Chapter 29, Periodontal response to external forces.

Therapia Odontologica: Protetiikka, Implantologia, Suugerontologia, Sylki ja suun puolustusmekanismit

Käypähoitosuositus: Lyhentyneen hammaskaaren hoito, Paikkaushoito

Ryhmätyö: Purentakiskon valmistus: tutkiminen, mallit, kiskon sovitus, hiominen, kontrollit

Luennot, seminaarit, harjoitustyöt, simulaatioharjoitukset, case-opetus, kliiniset ryhmätyöt, verkkotehtävät. Verkkotentti, jakson kirjallinen loppukuulustelu. Opintojakso sisältää pakollisia luentoja, joihin liittyy ennakkotehtäviä.

Sisäänpääsykuulustelun arviointi arvosanalla hyväksytty - hylätty. Opintojakson arvosana muodostuu loppukuulustelusta, jonka arviointiasteikko 0-5. Saadakseen hyväksytyn suorituksen, on tentissä saatava 60 % oikein. Lisäksi jokaisen oppialan osalta on saatava hyväksytty arvosana. Mikäli jonkun oppialan osalta kuulustelu on hylätty, on koko loppukuulustelu uusittava. Oppialakohtainen menestyminen vaikuttaa ao. oppialan loppuarvosanaan. Jakson loppukuulusteluun kysymykset: ortodontia, purentafysiologia ja protetiikka.

Yliopistolehtori Janna Waltimo-Sirén (janna.waltimo@helsinki.fi)

Yliopistolehtori Pia Heikkilä (pia.heikkila@helsinki.fi)

Professori David Rice (david.rice@helsinki.fi)

Professori Pentti Kemppainen (pentti.kemppainen@helsinki.fi)

Kliininen opettajat Ani Lakoma (ani.lakoma@helsinki.fi)

Yliopistolehtori Terhi Karaharju-Suvanto (terhi.karaharju-suvanto@helsinki.fi)

Dos. Tuula Palotie (tuula.palotie@hus.fi)

Yliopistolehtori Kaija Hiltunen (kaija.hiltunen@helsinki.fi)

opetuskieli suomi

Luennot 50 h
Seminaarit 15h
Ryhmätyöt 13h
Omatoimiopiskelu, luento 23h, pienryhmäopetus 10h
Kirjallisuus 30h
Kuulustelut:
Sisäänpääsykuulustelu, erikseen arvioitava loppuseminaari (vaikuttaa oppiaineen loppuarvosanaan) ja jakson loppukuulustelu (vaikuttaa osallistuvien oppiaineiden osalta oppiaineen loppuarvosanaan)
opm 5

Opintojakso korvaa seuraavat vanhan curriculumin mukaiset opintojaksot: 350260 Purentavirheiden hoito ja oikomiskojeet, 350202 Purentaelimistön toiminta II, 350222 Proteettisen hoidon suunnittelu ja perusteet 0.7 op