Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
18.12.2019 at 00:00 - 7.1.2020 at 23:59

Timetable

DateTimeLocation
Fri 17.1.2020
16:00 - 19:00

Description

3. vuosikurssin HLL-perustutkinto-opiskelijat

Opintojaksot Lääke- ja säteilyturvallisuus ja mikrobilääkkeet (H2 Safety, 375014) ja Johdatus kliiniseen hammaslääketieteeseen (350271) on oltava suoritettuna pakollisten opetusten osalta ennen jaksoa.

Tiedolliset:
(1) Immuunijärjestelmän normaali toiminta, infektioimmuniteetti, autoimmuniteetti, immuunipuutokset
(2) Mikrobien yleiset ominaisuudet ja taudinaiheuttamismekanismit
(3) Hammaslääkärin kannalta merkittävimpien bakteeri-, virus- ja sieni- ja parasiitti-infektioiden tartuntatavat, oireet ja hoito
(4) Infektioiden ennaltaehkäisyn periaatteet
(5) Hammaslääkärin kannalta keskeisimmät mikrobiologiset ja immunologiset laboratoriotutkimukset, niiden käytön indikaatiot ja tulosten tulkinta
(6) Tartunnantorjunta suun terveydenhuollossa

Taidolliset:
(1) Osaa valita hammaslääkärin työhön liittyvien infektioiden ja immunologisten sairauksien diagnosoinnissa käytettävät tutkimukset, tulkita näytevastaukset ja toimia vastausten perusteella
(2) Osaa antaa potilaalle ohjeita tavanomaisten infektiosairauksien ehkäisystä ja hoidosta
(3) Osaa huomioida mikrobien tartuntariskit hammashoidossa
(4) Osaa ehkäistä tavallisimmat mikrobi-infektiot ja tuntea hoitoperiaatteet
Ydinainesanalyysi julkaistaan kurssin moodle-sivulla ennen opetuksen alkua.

H3 syyslukukausi. Lukujärjestys julkaistaan Moodlessa.

Luennot, laboratoriotyöt, ryhmäopetus

Luentokurssi, pakolliset laboratoriotyöt ja ryhmäopetukset sekä kirjallinen tentti. Tenttivaatimukset oppikirjan osalta ilmoitetaan kurssin alkaessa.

Luentolyhennelmät (Kurssin moodle-sivu)
Ryhmäopetuksessa jaettava materiaali
Ryhmäopetuksen sähköinen materiaali (Kurssin Moodle-sivu)

Oppikirja:
Hedman K, Heikkinen T, Huovinen P, Järvinen A, Meri S, Vaara M: Mikrobiologia, immunologia ja infektiosairaudet, soveltuvin osin kirjat I-III, Duodecim; viimeisin painos (Terkko, sähköisenä Terkko Navigator/Books)

Kirjallinen tentti 100 %. Arvosteluasteikko 0-5. Tentin osa-alueet ovat immunologia, bakteriologia ja virologia. Kustakin osa-alueesta on saatava vähintään puolet osa-alueen maksimipistemäärästä.

Luennot ja ryhmäopetukset suomeksi. Kurssilla on Moodle-sivu

Luennot 24 t, ryhmäopetus 27 t, omatoiminen opiskelu 83 t.

Jaksovastaavat:
Immunologia/ kliininen opettaja Hanna Jarva, hanna.jarva(at)helsinki.fi
Bakteriologia ja virologia/ kliininen opettaja Hannamari Välimaa, hannamari.valimaa(at)helsinki.fi
Järjestävä yksikkö ja oppiaineiden vastuuprofessorit:
Medicum, Bakteriologian ja immunologian osasto (prof. Seppo Meri) sekä Virologian osasto (prof. Klaus Hedman).

Korvaa opintojakson Lääketieteellinen mikrobiologia H2-kurssilla (4200, 4,8 op)