Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
17.12.2019 at 12:00 - 31.12.2019 at 23:59

Timetable

Here is the course’s teaching schedule. Check the description for possible other schedules.

DateTimeLocation
Mon 27.1.2020
08:30 - 10:00
Fri 31.1.2020
12:00 - 13:30
Tue 4.2.2020
09:30 - 11:00
Thu 13.2.2020
14:00 - 15:30
Mon 17.2.2020
12:00 - 13:30
Thu 20.2.2020
08:15 - 09:45
Fri 21.2.2020
12:00 - 13:30
Mon 24.2.2020
15:15 - 16:00
Thu 27.2.2020
13:00 - 16:00
Fri 28.2.2020
13:00 - 16:00
Tue 3.3.2020
12:00 - 15:00
Mon 9.3.2020
08:00 - 09:30
Mon 9.3.2020
09:45 - 11:15
Tue 10.3.2020
14:00 - 15:30
Thu 12.3.2020
08:15 - 09:45
Fri 13.3.2020
12:00 - 13:30
Fri 13.3.2020
13:45 - 15:15
Mon 16.3.2020
08:15 - 09:45
Mon 16.3.2020
10:00 - 11:30
Mon 16.3.2020
12:30 - 14:00
Tue 17.3.2020
09:30 - 11:00
Fri 20.3.2020
08:00 - 11:00
Fri 20.3.2020
12:00 - 15:30
Mon 23.3.2020
13:00 - 13:45
Tue 24.3.2020
13:00 - 14:30
Fri 27.3.2020
12:00 - 15:30
Fri 3.4.2020
12:00 - 15:30
Fri 17.4.2020
12:00 - 15:30
Mon 20.4.2020
09:00 - 12:00

Other teaching

27.04.2020 Mon 12.00-15.00
Teaching language: Finnish

Description

HLL-perustutkinto-opiskelijat, vuosikurssi H3k

Purennan kehitys ja oikomishoito

H3 kevät

  1. Toimiva purenta ja sen määrittäminen erityyppisissä hampaistoissa
  2. Purenta ja parodontium
  3. Purentafysiologinen tutkiminen ja diagnoosi
  4. Purentafysiologiset oireet ja löydökset
  5. Leukanivelsairaudet ja niiden kuvantaminen
  6. Purentafysiologinen hoito ja lääkitys
  7. Purentahäiriön neurofysiologiset tekijät
  8. Purentakiskohoito

Luentoihin ja harjoitustöihin liittyvä materiaali.

Whaites E., Drake N: Essentials of Dental Radiography and Radiology 5th ed. China; Elsevier 2013. Kappaleesta 30: The temporomandibular joint.

Jeffrey P Okeson: Management of Temporomandibular Disorders and occlusion, viim. painos

Laskin, D.M., Greene, C.S. & Hylander, W.L.: Temporomandibular Disorders, Quintessence Publishing Co, Inc, viimeinen paino

Carranza´s Clinical Periodontology Chapter 29, Periodontal response to external forces.

Käypähoito, Duodecim: Lyhentynyt hammaskaari, Paikkaushoito

Purentakiskon valmistus: tutkiminen, mallit, kiskon sovitus, hiominen, kontrollit

Luentomateriaalit

Luennot, seminaarit, harjoitustyöt, simulaatioharjoitukset, case-opetus, kliiniset ryhmätyöt, verkkotehtävät. Kirjallinen loppukuulustelu.

Loppukuulustelun arviointiasteikko 0-5. Opintojakson arvosana muodostuu loppukuulustelusta, jonka arviointiasteikko 0-5. Saadakseen hyväksytyn suorituksen, on tentissä saatava 60 % oikein. Oppialakohtainen menestyminen vaikuttaa ao. oppialan loppuarvosanaan

Yliopistolehtori Pia Heikkilä (pia.heikkila@helsinki.fi)

Professori Pentti Kemppainen (pentti.kemppainen@helsinki.fi)

Yliopisto-opettaja Ani Lakoma ani.lakoma@helsinki.fi

Yliopistolehtori Kaija Hiltunen (kaija.hiltunen@helsinki.fi)

Luennot 45 h

Seminaarit 6h

Ryhmätyöt 13h

Omatoimiopiskelu luento 23h, seminaari 4h, pienryhmäopetus 10h

Kirjallisuus 36

Kuulustelut, verkkotentit

opm 5