Instruction

Name Cr Method of study Time Location Organiser
Oral mucosal diseases 2 Cr Exam retake 2.6.2021 - 2.6.2021
Name Cr Method of study Time Location Organiser
Oral mucosal diseases 2 Cr Exam retake 23.4.2021 - 23.4.2021
Suun limakalvosairaudet 2 Cr Lecture Course 18.1.2021 - 3.3.2021
Oral mucosal diseases 2 Cr Exam retake 29.5.2020 - 29.5.2020
Oral mucosal diseases 2 Cr Exam retake 24.4.2020 - 24.4.2020
Oral mucosal diseases 2 Cr Course exam 4.3.2020 - 4.3.2020
Suun limakalvosairaudet 2 Cr Course 16.1.2020 - 4.3.2020
Oral mucosal diseases 2 Cr Exam retake 27.5.2019 - 27.5.2019
Oral mucosal diseases 2 Cr Exam retake 5.4.2019 - 5.4.2019
Oral mucosal diseases 2 Cr Course exam 27.2.2019 - 27.2.2019
Suun limakalvosairaudet 2 Cr Course 10.1.2019 - 27.2.2019

Target group

HLL, H4

Learning outcomes

Tavoitteena on perehdyttää opiskelija suun limakalvoilla, sylkirauhasissa ja suussa esiintyviin sairauksiin ja tiloihin, niiden luokitukseen, tutkimuksiin ja hoitoihin. Opiskelijan tulisi ymmärtää yleis- ja suusairauksien yhteydet toisiinsa ja tunnistaa yleissairauksien aiheuttamat muutokset suussa.

Timing

H4 kevät

Contents

Luento 1 (4h) Kurssin esittely - oppikirja ja oheismateriaali
- anamneesi ja status - halitosis, kasvojen iho, normaalirakenteen variaatiot
- potilaan tutkiminen - kertaus
- koepalan otto ja PAN lähete
Luento 2 (4h) Rakkuloita muodostavat sairaudet
- haavaumia muodostavat limakalvosairaudet
Luento 3 (4h): Pääosin vaaleat leesiot (4h)
Luento 4 (4h): Sinipunaiset muutokset (4h)
- pigmenttileesio
- limakalvopatit (verrukoosit ja submukoosan turvotukset)
Luento 5 (4h): Suusyöpävaaraa lisäävät muutokset ja suusyöpä
Luento 5 (2h): Kysely ja kertaus potilastapauksien valossa

Assessment practices and criteria

Tentti, hyväksymiskriteeri 50% maksimista (voi vaihdella riippuen tentin vaikeusasteesta). Tentissä käytettävä arvosteluasteikko on 0-5. Tenttikysymyksiin voidaan soveltaa nollasääntöä hylkäämisperusteena.

Recommended optional studies

  • Regezi, Sciubba&Jordan: Oral Pathology. Clinical pathologic correlations. Saunders Elsevier, Seventh Edition (ss.1-236)
  • Kurssilla annettava kirjallinen materiaali (laitetaan Moodleen)
  • Terveysportti - Suusyövän käypähoitosuositus, uusin versio

Relation to other study units

Liittyy suupatologian oppijaksoon H5

Additional information

Opetuskieli: luennot suomi ja osa mahdollisesti englanti. Luentomateriaali kaikesta suomeksi.

Opetuksen vastuuhenkilö: prof. Tuula Salo (tuula.salo@helsinki.fi)

Opintojakson yhdyshenkilö: Tuula Salo (tuula.salo@helsinki.fi), Jaana Rautava (jaana.rautava@helsinki.fi)

Completion methods

Opetusmenetelmät: Luennot 22 h, tentti 2 h