Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
12.12.2019 at 09:00 - 27.12.2019 at 23:59

Timetable

Here is the course’s teaching schedule. Check the description for possible other schedules.

DateTimeLocation
Wed 8.1.2020
10:00 - 11:30
Wed 8.1.2020
12:30 - 15:30
Thu 9.1.2020
09:00 - 11:00
Mon 13.1.2020
08:00 - 11:00
Wed 15.1.2020
10:00 - 11:30
Wed 15.1.2020
12:30 - 15:30
Mon 20.1.2020
13:00 - 16:00
Wed 22.1.2020
10:00 - 11:30
Wed 22.1.2020
12:30 - 15:30
Thu 23.1.2020
09:00 - 11:00
Mon 27.1.2020
08:00 - 11:00
Wed 29.1.2020
10:00 - 11:30
Wed 29.1.2020
12:30 - 15:30
Thu 30.1.2020
09:00 - 11:00
Mon 3.2.2020
08:00 - 11:00
Mon 3.2.2020
12:00 - 14:00
Wed 5.2.2020
10:00 - 11:30
Wed 5.2.2020
12:30 - 15:30
Thu 6.2.2020
09:00 - 11:00
Mon 10.2.2020
13:00 - 16:00
Wed 12.2.2020
09:00 - 16:00
Mon 17.2.2020
09:00 - 16:00
Wed 19.2.2020
13:00 - 16:00

Other teaching

19.02.2020 Wed 09.00-12.00
Teaching language: Finnish

Description

HLL-perustutkinto-opiskelijat, vuosikurssi H4

Purennan korjaaminen I -> Purennan korjaaminen II

Kurssin käytyään opiskelija osaa:
- Proteettisen hoidon indikaatiot.
- Arvioida hammas ja hampaistokohtaisen riskin ja ennusteen määrittämisen.
- Proteettisen hoidon suunnittelun ja hoitokäytännöt.
- Arvioida hoidon biologiset tekijät ja materiaalien ominaisuudet.
- Hampaiden preparoinnit kiinteitä proteettisia rakenteita varten sekä hoidon toteutuksen: jäljentämisen, sementoinnin ja korjaukset.
- Implanttihoidon biologiset perusteet ja tuntee implanttimenetelmät.
- Arvioida kiinteän protetiikan ja implanttihoitojen komplikaatiot. Ylläpitohoidon.
- Implanttihoitojen kuvantamistutkimukset ja kuvien tulkinnan

H4k kevätlukukausi

- Proteettisen hoidon indikaatiot ja kontraindikaatiot, potilasvalinta, suunnittelu kiinteässä protetiikassa
- Suun ulkopuolella valmistettavat täytteet
- Juurihoidetun hampaan restauraatio
- Parodontologin ja proteetikon yhteistyö kiinteässä protetiikassa
- Kruunutyypit ja hampaiden preparointi kruunuproteesia varten
- Siltaproteesit
- Pinta- ja kaviteettikiinnitteiset sillat
- Laminaatit
- Purentatasot ja purennan määritys
- Värinmääritys
- Jäljentäminen kiinteässä protetiikassa
- väliaikaisten kruunujen teko ja kruunujen ja siltojen kiinnitys
- Materiaalioppi: kiinteän protetiikan materiaalit
- Implanttihoidon perusteet: implanttimenetelmät, kuvantaminen, ylläpitohoito, komplikaatiot
- Kiinteiden proteettisten rakenteiden korjaukset

  • A Textbook of Fixed Prosthodontics: The Scandinavian Approach. Editors, Krister Nilner, Stig Karlsson, Bjørn L. Dahl. Edition, 2. Publisher, Gothia, 2013.
  • Zarb, Hobkirk, Eckert, Jacob eds. Prosthodontic treatment for edentulous patients: Complete Dentures and Implant-Supported Prostheses: kappale 5.
  • Hupp ym. Contemporary Oral and Maxillofacial Surgery, 2014; 234-263.
  • Whaites E and Drage N. Essentials of Dental Radiography and Radiology. 5 th ed. China: Churchill Livingstone, Elsevier 2013. s. 293-302.
  • Käypä hoito: Hampaan juurihoito, Duodecim
  • Käypä hoito: Lyhentyneen hammaskaaren hoito, Duodecim

Lisäksi luento- ja taitopajamateriaalit sekä muut jaettavat oppimateriaalit (Moodle).

Arvosteluasteikko 0-5. Kirjallinen tentti, joka vaikuttaa hammasprotetiikan loppuarvosanaan. Opintojakson läpäisy on edellytys kliinisten töiden aloittamiselle kiinteässä protetiikassa ja implanttiprotetiikassa.

- Parodontologia: yliopistonlehtori Pia Heikkilä (pia.heikkila@helsinki.fi)
- Suu- ja leukakirurgia: yliopistonlehtori
- Suuradiologia: yliopistonlehtori Ani Lakoma (ani.lakoma@helsinki.fi)
- Protetiikka ja purennan kuntoutus: yliopistonlehtori Antti Kämppi (Antti.Kamppi@helsinki.fi)

- Luennot ovat suomeksi, ryhmäopetukset suomeksi

- Opetuksen vastuuhenkilö: yliopistolehtori Antti Kämppi

- Kurssin suorittaminen on edellytys proteettisen hoidon potilastöiden aloittamiselle kiinteälle protetiikalle/implanttiprotetiikalle

- Luennot: Kiinteän protetiikan luennot 30 krt 45 min= 30 tuntia
- Ryhmä- ja PBL-opetukset (pakollisia): Implanttiteemapäivät 2.5 pv (16 tuntia)
- Taitopajan harjoitustyöt, ryhmätyöt ja demonstraatiot (pakollisia) : Kiinteän protetiikan taitopaja 45 krt 45 min = 45 tuntia
- Seminaariopetukset (pakollisia)
- Tentti 3h
Kurssin laajuus 7 opintopistettä

Purennan korjaaminen II korvaa kiinteän protetiikan opetuspaketin kokonaisuudessaan (kiinteän protetiikan luennot, kiinteän protetiikan taitopajan sekä Implanttiteemapäivien luennot, ryhmätyöt ja implanttitaitopajan)