Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
22.11.2019 at 12:00 - 21.1.2020 at 23:59

Timetable

DateTimeLocation
Fri 31.1.2020
16:00 - 20:00

Description

HLL/ H5s

- H1 ja H2 patologian opinnot sekä Suun limakalvosairaudet kurssi (H4k) tulisi olla suoritettu ennen suupatologian kurssille osallistumista

- Osata muodostaa diagnoosi, ottaen huomioon erotusdiagnostiset vaihtoehdot, sekä tietää tavallisempien suun limakalvoihin, hampaisiin, leukaluihin ja sylkirauhasiin liittyvien tautien prognoosit.

- Ymmärtää suun limakalvojen, hampaiden ja sylkirauhasten häiriöiden ja eri tautien solu- ja molekylaariset prosessit; muutosten etiologia, patogeneesi, ja eri tautien nykyluokituksien perusteet.

- Arvioida (reagoida, hoitaa, ehkäistä ja / tai ohjata potilas muualle hoitoon) eri häiriöt ja taudit suun ja leukojen alueella, ja systeemisten sairauksien tai lääkityksien aiheuttamat suumanifestaatiot perustuen niiden kliiniseen, radiologiseen ja/tai histopatologiseen diagnoosiin.

- Osata ottaa pehmytkudosnäyte oletettavasti hyvänlaatuisesta leesiosta.

- Osata kommunikoida selkeästi ja yksityiskohtaisesti (kirjallisesti sekä suullisesti) muiden terveyden alan ammattikunnan edustajien sekä potilaiden kanssa.

H5 Syyslukukausi

Luentotunnit, 16 h

Webmikroskooppiharjoitukset 20h

Luentojen ja webmikroskooppiharjoitusten aiheet

I. Tulehdusmuutokset ja kystat

II. Tulehduksellisia ja muita reaktiivisia muutoksia

III. Mukokutaaneja ja pehmytkudostauteja

IV. Hyvänlaatuiset kasvaimet, epämuodostumat, ja muita leukaluiden leesioita

V. Pahanlaatuiset kasvaimet 1h

VI. Odontogeenisiä kasvaimia ja malformaatioita

VII. Sylkirauhasperäisiä kasvaimia ja muita muutoksia

-Luentomonisteet Moodlessa

- Webmikroskooppikurssi:

-Kurssikirjan kappaleet: 1-15

Regezi, Sciubba & Jordan: Oral Pathology. Clinical pathologic correlations. Saunders Elsevier, 7:s painos

Tämän jakson kuulustelu on suupatologian loppukuulustelu.

Tentti arvostellaan 0-5.

Tentin läpäisyraja on 50 % maksimipisteistä.

Suupatologian loppuarvosana perustuu H4:n Suun limakalvosairaudet –opintojakson arvosanaan ja suupatologian loppukuulusteluun skaalalla 1-5. Lopputenttiä painotetaan kertoimella kaksi.

Luennot ja ryhmäopetus suomeksi.

Suupatologiassa osa luennoista voi olla englanniksi, mutta kaikki luentomateriaali on saatavilla myös suomeksi.

Opetusmateriaalit Moodlessa.

Opetushenkilöt: Suupatologian professori Tuula Salo (tuula.salo@helsinki.fi) ja suupatologian yliopistonlehtori

Jaksovastaava: Suupatologian professori Tuula Salo (tuula.salo@helsinki.fi

- Kurssiluennot 16 h

- Webmikroskoppikurssiin liittyvät esittelyluennot 10 h

- Webmikroskooppinäytteisiin liittyvät ohjatut käytännön harjoittelut 10 h

- Kokoava luentojakso 4h

- Kurssin kontaktiopetuksen määrä yhteensä 40 h

- Kurssin opintopisteet (ml englanninkielinen kurssikirja, josta kaikkia osioita ei luennoida) yhteensä 4 op

Korvaa aikaisemman 350109 Suu- ja leukakirurgian jatkokurssi-patologian osuus, 1.6 op ja H5s mikroskopointikurssin (350074).