Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
12.12.2019 at 09:00 - 27.12.2019 at 23:59

Timetable

Here is the course’s teaching schedule. Check the description for possible other schedules.

DateTimeLocationInfo
Fri 10.1.2020
08:15 - 16:00
Tue 14.1.2020
08:00 - 15:30
Fri 21.2.2020
08:00 - 16:00
Tue 25.2.2020
08:00 - 16:00
Demohuoneet 1 ja 2
Wed 26.2.2020
08:00 - 16:00

Other teaching

19.02.2020 Wed 08.30-10.00
Antti Kämppi
Teaching language: Finnish

Description

H5 kurssi, koko vuosikurssi. Ei valintamenettelyä.

Kiinteän ja irrotettavan protetiikan kurssit

Kariologian kurssit

Ortodontian kurssit

Lukuunottamatta kokoavia kursseja

Kurssin tavoitteena on laaja-alaisesti tutustuttaa opiskelija digitaalisen hammashoidon nykyaikaan. Erityisenä tavoitteena on antaa opiskelijalle valmiudet tuntea ja käyttää digitaalisessa hammaslääketieteessä käytettäviä laitteita.

Opiskelija tietää ja tuntee

Digitaalisen hammaslääketieteen työskentelytavat

Materiaalivalintaan liittyvät mahdollisuudet ja rajoitteet

Potilastietoturvaan liittyvät asiat

Opiskelija ymmärtää

Digitaaliset jäljentämistekniikat.

Digitaalihammaslääketieteessä käytettävät tiedostomuodot sekä yhteen sopivuudet.

Digitaalisen suunnittelun perusteet.

Suunniteltujen rakenteiden tuottamisen tekniikat;

3D Tulostus

Jyrsintä

Viimeistely

Valmistuksessa käytettävät materiaalit.

Ekstraoraalisen pintamallin käyttömahdollisuudet.

Kykenee soveltamaan oppimaansa:

Osaa ottaa intraoraalisen pintamallin ja tietää miten ja mihin
sitä voi käyttää.

Osaa toteuttaa hampaan restauroinnin CAD/CAM tekniikalla (jäljennös, suunnittelu, valmistus ja viimeistely).

Osaa ottaa laadukkaat ekstra- ja intraoraaliset kliiniset valokuvat.

Osaa toteuttaa sähköisten potilastietojen siirron tietoturvallisesti

H5k. Tarkempi lukujärjestys saatavilla edellisen lukukauden aikana sähköisesti.

Protetiikka

CAD-CAM tekniikka (CEREC -laitteisto)

Kovakudossairaudet

Suun ulkopuolella valmistetut täytteet

Materiaalit ja materiaalivalinta

Kirurgia

Implanttisuunnittelu

Implant guide planning

MySimplant

SMOP

Ortodontia

Toiminnallinen ja esteettinen suunnittelu

Kalvotekniikat

Intraoraalisen pintamallin jäljentäminen

Radiologia

Kovakudosdiagnostiikka

Suuterveystiede

Tietoturva

Estetiikka

Kliininen valokuvaus ekstra- ja intraoraalikuvaus

Luentokurssi

Harjoitustyö

Luento-/oppimispäiväkirja (sähköinen oppimispäiväkirja)

Ryhmätentti

Moodle

Alalla toimivien laitevalmistajien kotisivut

Ei arvosanaa, portfolio ja ryhmätentti suoritettu hyväksytysti

Hyväksytty sähköinen portfolio tehty / hylätty

Ryhmätenttiin osallistuminen / hylätty

Jakson arviointi: Hyväksytty / Hylätty. Ei arvosanaa

Hyväksyttyyn suoritukseen vaaditaan hyväksytty sähköinen portfolio ja ryhmätenttiin osallistuminen.

Vastuuhenkilö: Antti Kämppi, Yliopistonlehtori, EHL, HLT, FM. Suu- ja leukasairauksien osasto, Helsingin yliopisto

Opetuskieli: Suomi

Ryhmäopetuskieli: Suomi

Verkkotyövälineet: Moodle, alalla toimivien laitevalmistajien kotisivut

Kontaktiopetus

- luennot 12h

- pienryhmäopetukset 7h

Kontaktiopetukseen valmistautuminen, omaksuminen ja opitun syventäminen

- Omatoiminen opiskelu, luento (1 tuntia /luento-opetustunti) 12h

- Omatoiminen opiskelu, pienryhmäopetus ( 1 tuntia /pienryhmäopetus) 7h

Kirjallisuuteen perehtyminen

- Vaikea teksti, yleiskatsaus aihepiiriin (140s) 14h

Kirjalliset tehtävät

- Pakollinen oppimispäiväkirja 1h

- Pakollinen ryhmätentti 1h

Yhteensä tunteja 54

Ei ole