Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
22.11.2019 at 12:00 - 5.1.2020 at 23:59

Timetable

Description

Hammaslääketieteen 5. vuosikurssin opiskelijat

Potilastöiden ei tarvitse olla täysin suoritettuja lopputenttiin ilmoittauduttaessa.

Välitentit ja taitopajaopetus tulee olla hyväksytysti suoritetut.

Loppuarvosanaa haettaessa on oltava merkinnät kliinisten töiden suorittamisesta oppialan yliopistolehtorilta.

H5 kevät

Teoria- ja taitopajaopetuksessa kursseilla H1-H5 jaettu oppimateriaali (Moodlessa)

Kariologiaan ja endodontiaan liittyvät Käypä hoito -suositukset

Hendrik Meyer-Lueckel, Sebastian Paris, Kim R. Ekstrand; Caries Management – Science and Clinical Practice, 2013 (e-kirjana)

Arvosteluasteikko: 0-5

Lopputenttiin vastataan 5/6 ja 0-sääntö voimassa.

Mannerheimintie 172