Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
3.1.2020 at 12:00 - 29.2.2020 at 23:59

Timetable

DateTimeLocation
Tue 10.3.2020
09:00 - 12:00

Description

Hammaslääketieteen 5. vuosikurssin opiskelijat

Lopputenttiin ilmoittauduttaessa on oltava välitentit ja säteilysuojelukuulustelu suoritettuna.

Myös kaikki demonstraatiot, harjoitustyöt, kompetenssikuvaus (periapikaali) sekä röntgendiagnostiikkaharjoitukset (H3-H5 syyslukukauden ajalta) on oltava suoritettuina.

H5 kevät

Whaites,E, Drage N: Essentials of Dental Radiography and Radiology, 5th ed. China: Elsevier 2013.

Opintojaksojen oppimateriaalit.

Käypä hoito-suositukset (www.kaypahoito.fi) siltä osin, kun ne liittyvät suuradiologiaan.

Suositeltava lisäkirjallisuus:

White SC, Pharoah MJ: Oral Radiology Principles and interpretation, 8th ed. St Louis, Mosby 2018.

Arvosteluasteikko: 0-5

Suuradiologian loppuarvosanan määräytyminen

Loppukuulustelun arvosana

Oppialan syventävät opinnot

Jos opiskelija on tehnyt erityisen hyvän syventävän tutkielman oppialalle (arvosana E tai L tai M, jos kyseessä kirjallisuuskatsaus), on mahdollista nostaa loppuarvosanaa yhdellä arvosanalla

Hyvä suoriutuminen lausunnoissa voi nostaa arvosanaa enintään yhdellä arvosanalla

Kliininen opettaja Ani Lakoma ani.lakoma@helsinki.fi

Lopputentti sisältää röntgenkuvien tulkintaa ja essee/monivalintatehtäviä.