NÄTTENTAMENSPERIOD 15.8-1.9.

Anvisningar för avläggandet

Välkommen för att avlägga studieavsnittet Studentens digitalkompetens!

nvisningarna för att avlägga studieavsnittet finns på studieavsnittets Moodle-kursområde. Logga först in dig i kursområdet DIGI-400A Studenten's digitalkompetens: orientering https://moodle.helsinki.fi/course/view.php?id=33022

Du ska studera självständigt med hjälp av studieavsnittets webbmaterial (skriftligt material, övningar och utgångsnivåtester) som finns på kursområdet. Studieavsnittet avläggs med ett prov som utförs som nättentamen via Moodle-kursområde.

Anmäl dig sedan till den nättentamensperiod du önskar. Under läsårets gång erbjuds flera tentamensperioder så du kan välja den som bäst passar in i ditt schema, men observera att vi rekommenderar att du avlägger studieavsnittet så snabbt som möjligt i början av det första läsåret, under I eller II perioden. Du har tillgång till kursområdet under hela läsåret. Du kan fritt öva på det läromaterial som hör till studieavsnittet också utanför den valda tentamensperioden.

*********************************************************************************************

Kursnyckeln som du behöver för inloggningen i Moodle-kursområdet finns i presentationen av kursområdet under kursområdets namn.

Det lösenord som öppnar provet hittar du efter anmälan på kurssidan. Se MATERIAL.

*********************************************************************************************

Det är förbjudet att förmedla lösenordet vidare. Deltagandet i nättenten kräver alltid en personlig anmälan via WebOodi så tyvärr kan vi inte registrera prestationerna för sådana som gör provet utan anmälan.

Om du inte kan delta i provet ska du återkalla din anmälan på WebOodi senast den sista dagen för anmälan.
MoodleKurssiavain: Kursnyckeln som du behöver för inloggningen i Moodle-kursområdet finns i presentationen av kursområdet i Moodle (under kursområdets namn.)

Enrol
15.8.2019 at 00:00 - 1.9.2019 at 22:00

Material

Description

Studerande som avlägger studieavsnittet på svenska. Studieavsnittet är obligatoriskt i kandidatstadiet för alla grundexamensstuderande.

Introduction to the use of computers: The student can use a computer and its peripheral devices and can manage the use of files and directories. In addition, he/she can handle common IT problems, knows the basics of using the Internet and is familiar with the “netiquette”, or online etiquette.

The computer environment at the University of Helsinki: The student can use the University of Helsinki’s computer environment and its services independently. He/she also knows which online study services provided by the University of Helsinki he/she can use to aid his/her studies.

Information seeking: The student can use the University of Helsinki’s library services and find information through various sources. He/she knows different search techniques which help to work more efficiently. The student will also be familiar with the basics of copyrights.

Information security and privacy protection: The student understands the significance of information security and privacy protection in studies and other activities. He/she also knows how the choices he/she makes affect his/her own information security.

The course must be completed as soon as possible after the beginning of studies, during the orientation period or period I – at the latest, during period II. Organised annually.

On this course, the student learns about the digital learning environment of the University of Helsinki, information security and issues related to privacy protection. In addition, the student learns the basics of the use of computers and information seeking.

The self-study materials for the competence test of the course (chapters Introduktion, IT-miljön vid HU, Informationssökning, Datasäkerhet): http://blogs.helsinki.fi/studentens-digitalkompetens/

This is a Pass/Fail course. To pass the course, you need to score at least 70% of the test’s maximum points.

Anvisningarna för att avlägga studieavsnittet finns på studieavsnittets Moodle-kursområde. Logga först in dig i kursområdet: DIGI-400A Studenten's digitalkompetens: orientering. Du ska studera självständigt med hjälp av studieavsnittets webbmaterial (skriftligt material, övningar och utgångsnivåtester) som finns på kursområdet. Studieavsnittet avläggs med ett prov som utförs som nättentamen via Moodle-kursområde.

Anmäl dig sedan till den nättentamensperiod du önskar. Under läsårets gång erbjuds flera tentamensperioder så du kan välja den som bäst passar in i ditt schema, men observera att vi rekommenderar att du avlägger studieavsnittet så snabbt som möjligt i början av det första läsåret, under I eller II perioden.

Du har tillgång till kursområdet under hela läsåret. Du kan fritt öva på det läromaterial som hör till studieavsnittet också utanför den valda tentamensperioden. Poängen för de nivåtester du gjort finns kvar på kursområdet ända till slutet av läsåret.

Det lösenord som öppnar provet hittar du efter anmälan på kurssidan. Se länken nedan under ”Kurssidan”. Det är förbjudet att förmedla lösenordet vidare. Deltagandet i nättenten kräver alltid en personlig anmälan via WebOodi så tyvärr kan vi inte registrera prestationerna för sådana som gör provet utan anmälan. Observera att kurssidan och Moodle-kursområdet är olika saker.

Om du inte kan delta i provet ska du återkalla din anmälan på WebOodi senast den sista dagen för anmälan.

Du kan prova tentera 2 gånger i varje tentamensperiod. Observera att det finns en veckas paus mellan försök omgången.

Undervisningsteknologiservicen ansvarar för studieavsnittet (digikompetens@helsinki.fi).

Partial performance for the course DIGI-400, Studentens digitalkompetens (Svenskspråkig), 3 cr. In addition, the following course should be taken: DIGI-400B Studentens digitalkompetens: fördjupade studier (Svenskspråkig), 1 cr.