NÄTTENTAMENSPERIOD 1.-14.6.

Anvisningar för avläggandet

Välkommen för att avlägga studieavsnittet Studentens digitalkompetens: fördjupade studier

Anvisningarna för att avlägga studieavsnittet finns på studieavsnittets Moodle-kursområde. Logga först in dig i kursområdet DIGI-400B Studenten's digitalkompetens: fördjupade studier (https://moodle.helsinki.fi/course/view.php?id=33023).

Kursnyckeln som du behöver för inloggningen i Moodle-kursområdet finns i presentationen av kursområdet under kursområdets namn. Du ska studera självständigt med hjälp av studieavsnittets webbmaterial (skriftligt material, övningar och utgångsnivåtester) som finns på kursområdet. Studieavsnittet avläggs med ett prov som utförs som nättentamen via Moodle-kursområde. Anmäl dig sedan till önskad nättentamensperiod via WebOodi.

Under läsårets gång erbjuds flera tentamensperioder så du kan välja den som bäst passar in i ditt schema. Du har tillgång till kursområdet under hela läsåret. Du kan fritt öva på det läromaterial som hör till studieavsnittet också utanför den valda tentamensperioden.
*********************************************************************************************
Det lösenord som öppnar provet hittar du efter anmälan på denna sida. Se MATERIAL.
*********************************************************************************************
Det är förbjudet att förmedla lösenordet vidare. Deltagandet i nättenten kräver alltid en personlig anmälan via WebOodi så tyvärr kan vi inte registrera prestationerna för sådana som gör provet utan anmälan.

Om du inte kan delta i provet ska du återkalla din anmälan på WebOodi senast den sista dagen för anmälan.

Kursnyckeln som du behöver för inloggningen i Moodle-kursområdet finns i presentationen av kursområdet i Moodle (under kursområdets namn.)

Enrol
1.6.2020 at 00:00 - 14.6.2020 at 22:00

Material

Description

Studerande som avlägger studieavsnittet på svenska. Studieavsnittet är obligatoriskt i kandidatstadiet för alla grundexamensstuderande.

OBS! Inom följande utbildningsprogram avläggs utbildningsprogrammets egen kurs i stället för studieavsnittet DIGI-400B:

  • I utbildningsprogrammet för medicin: DIGI-300B Studentens digitalkompetens: fördjupade studier – läkarvetenskap 1 sp
  • I utbildningsprogrammet för odontologi: DIGI-300B Studentens digitalkompetens: fördjupade studier – läkarvetenskap 1 sp
  • I kandidatprogrammet för matematiska vetenskaper: TKT50003 Datorn som verktyg eller MAT20004 Latex-kurs
  • I kandidatprogrammet för fysikaliska vetenskaper: FYS4017 IKT-studier inom de fysikaliska vetenskaperna
  • I kandidatprogrammet för kemi: KEK404 Kemistens digitala kompetens
  • I kandidatprogrammet för lärarstudier i matematik, fysik och kemi: MFK-408 Ämneslärarens digitala verktyg I
  • I kandidatprogrammet datavetenskap: TKT50003 Kursen Datorn som verktyg

Obligatory preceding course: DIGI-400A Studentens digitalkompetens: orientering, or an equivalent course in other study programmes (DIGI-000A, DIGI-100A, DIGI-200A, DIGI-300A, AYDIGI-500A).

The student knows how to choose the right tool for each task and is familiar with the basic use of each tool. In addition, the student knows how to transfer data between different programs.

The course will be taken after the completion of the course DIGI-400A Studentens digitalkompetens: orientering (2 sp). It is recommended that the course be completed by the end of the first year of studies.

Organised annually in the autumn and spring terms.

On this course, the student learns the basics of modifying and presenting data.

The self-study materials for the competence test of the course (Advanced skills, 1 cr):

http://blogs.helsinki.fi/studentens-digitalkompetens/fordjupade-studier-bearbetning-och-framstallning-av-data/

This is a Pass/Fail course. To pass the course, you need to score at least 70% of the test’s maximum points.

Anvisningarna för att avlägga studieavsnittet finns på studieavsnittets Moodle-kursområde. Logga först in dig i kursområdet: DIGI-400B Studenten's digitalkompetens: fördjupade studier (svenskspåkig). Du ska studera självständigt med hjälp av studieavsnittets webbmaterial (skriftligt material, övningar och utgångsnivåtester) som finns på kursområdet. Studieavsnittet avläggs med ett prov som utförs som nättentamen via Moodle-kursområde.

Anmäl dig sedan till den nättentamensperiod du önskar. Under läsårets gång erbjuds flera tentamensperioder så du kan välja den som bäst passar in i ditt schema, men observera att vi rekommenderar att du avlägger studieavsnittet så snabbt som möjligt i början av det första läsåret, under I eller II perioden.

Du har tillgång till kursområdet under hela läsåret. Du kan fritt öva på det läromaterial som hör till studieavsnittet också utanför den valda tentamensperioden. Poängen för de nivåtester du gjort finns kvar på kursområdet ända till slutet av läsåret.

Det lösenord som öppnar provet hittar du efter anmälan på kurssidan.

Det är förbjudet att förmedla lösenordet vidare. Deltagandet i nättenten kräver alltid en personlig anmälan via WebOodi så tyvärr kan vi inte registrera prestationerna för sådana som gör provet utan anmälan. Observera att kurssidan och Moodle-kursområdet är olika saker.

Om du inte kan delta i provet ska du återkalla din anmälan på WebOodi senast den sista dagen för anmälan.

Du kan prova tentera 2 gånger i varje tentamensperiod. Observera att det finns en veckas paus mellan försök omgången.

Undervisningsteknologiservicen ansvarar för studieavsnittet (digikompetens@helsinki.fi).

The course is the second part of the course DIGI-400, Studentens digitalkompetens (Svenskspråkig), 3 cr. In addition, the following course should be taken: DIGI-400A Studentens digitalkompetens: orientering (Svenskspråkig), 1 cr.