Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
13.12.2019 at 15:00 - 9.3.2020 at 23:59

Timetable

Here is the course’s teaching schedule. Check the description for possible other schedules.

DateTimeLocation
Mon 9.3.2020
10:15 - 11:45
Tue 10.3.2020
10:15 - 11:45
Mon 16.3.2020
10:15 - 11:45
Mon 16.3.2020
14:15 - 15:45
Tue 17.3.2020
10:15 - 11:45
Mon 23.3.2020
10:15 - 11:45
Mon 23.3.2020
14:15 - 15:45
Tue 24.3.2020
10:15 - 11:45
Mon 30.3.2020
10:15 - 11:45
Mon 30.3.2020
14:15 - 15:45
Tue 31.3.2020
10:15 - 11:45
Mon 6.4.2020
10:15 - 11:45
Tue 7.4.2020
10:15 - 11:45
Mon 20.4.2020
10:15 - 11:45
Mon 20.4.2020
14:15 - 15:45
Tue 21.4.2020
10:15 - 11:45
Mon 4.5.2020
10:00 - 12:00
Mon 25.5.2020
10:00 - 12:00

Description

Advanced Microeconomics 1,2 ja 3 -kurssit sekä mikrotalousteorian käsitteiden perustuntemus.

Kurssin suoritettuaan opiskelija

  • tuntee informaation taloustieteen peruskonseptit- ja tulokset,
  • kykenee mallintamaan strategista kanssakäymistä epätäydellisen informaation vallitessa.

Vuosittain neljännellä periodilla. Suositeltu suoritusajankohta ensimmäinen kevätlukukausi.

Kurssi johdattaa moderneihin informaation taloustieteen käsitteistöön ja menetelmiin. Tavoitteena on luoda peliteoreettiseen lähestymistapaan perustuva kokonaisvaltainen työkalupakki, joka mahdollistaa monipuolisten strategista käyttäytymistä ja epätäydellistä informaatiota sisältävien ongelmien analyysin.

Kurssilla läpikäytäviä teemoja ovat epäsuotuisa valikoituminen ja mekanimsin suunnittelu, moraalikato ja epätäydellinen monitoroituvuus, dynaamiset epätäydellisen informaation mallit mukaan lukien signalointi ja kustannukseton kommunikointi. Tarkasteltaviin sovelluksiin kuuluvat kaupankäyntimallit, neuvottelu, markkinoiden mikrorakenne sekä maineenmuodostus.

Luentodiojen lisäksi vaatimuksena on luvut 10 - 14 oppikirjasta Mas-Colell, Whinston, ja Green (1995): Microeconomic Theory, Oxford University Press. Vaadittavasta tai suositeltavasta lisämateriaalista ilmoitetaan kurssin kotisivulla.

Arvosana asteikolla 0:sta (hylätty) 5:een perustuu kirjalliseen loppukuulusteluun. Harjoitustehtävät ovat suositeltavia mutta eivät pakollisia.

Aalto-yliopisto vastaa kurssin opetuksesta. Kurssin materiaali on saatavilla kurssin kotisivulta.

Opetuskieli englanti.

Kurssi käsittää 18 tuntia luentoja ja 8 tuntia pienryhmäharjoituksia, joissa käsitellään kotitehtävien ratkaisuja.

Kurssi suoritetaan loppukuulustelulla. Harjoitustehtävien suorittaminen on suositeltavaa mutta ei pakollista.