Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
13.12.2019 at 15:00 - 14.1.2020 at 23:59

Timetable

Here is the course’s teaching schedule. Check the description for possible other schedules.

DateTimeLocation
Tue 14.1.2020
10:15 - 11:45
Wed 15.1.2020
10:15 - 11:45
Tue 21.1.2020
10:15 - 11:45
Wed 22.1.2020
10:15 - 11:45
Wed 22.1.2020
14:15 - 15:45
Tue 28.1.2020
10:15 - 11:45
Wed 29.1.2020
10:15 - 11:45
Tue 4.2.2020
10:15 - 11:45
Wed 5.2.2020
10:15 - 11:45
Wed 5.2.2020
14:15 - 15:45
Tue 11.2.2020
10:15 - 11:45
Wed 12.2.2020
10:15 - 11:45
Tue 18.2.2020
10:15 - 11:45
Wed 19.2.2020
10:15 - 11:45
Wed 19.2.2020
14:15 - 15:45
Wed 26.2.2020
14:15 - 15:45
Wed 4.3.2020
10:00 - 12:00
Tue 28.4.2020
10:00 - 12:00

Description

Kurssi pohjautuu Advanced Macroeconomics 1 ja 2 -kursseihin.

Advanced Microeconomics 1 ja 2 -kurssien suoritus helpottaa kurssin omaksumista.

Kurssin suoritettuaan opiskelija

  • pystyy kuvaamaan empiirisesti kokonaistaloudellisia säännönmukaisuuksia,
  • kyekenee linearisoimaan dynaamisia malleja ja ratkaisemaan niitä,
  • ymmärtää ja hallitsee reaalisten suhdannevaihteluiden mallin sekä
  • pystyy täydentämään reaalisten suhdannevaihteluiden mallia uusilla piirteillä.

Vuosittain kolmannella periodilla. Suositeltu suoritusajankohta ensimmäinen kevätlukukausi.

Kurssilla tarkastellaan aluksi suhdannevaihteluiden empiirisiä säännönmukaisuuksia ja niiden laskemiseen liittyviä menetelmiä. Sen jälkeen esitellään dynaamisten, stokastisten yleisen tasapainon (DSGE) mallien keskeiset teoreettisen perusteet sekä ratkaisu- ja kalibrointimenetelmät, lähtien liikkeelle reaalisten suhdannevaihteluiden (RBC) perusmallista. Malleja sovelletaan avotalouteen, rahoitusmarkkinajäykkyyksiin ja arvopaperien hinnoitteluun.

Kurssi nojautuu seuraaviin teoksiin:

  • David DeJong and Chetan Dave (2011): “Structural Macroeconometrics”, 2. painos, Princeton University Press
  • Michael Wickens (2011): “Macroeconomic Theory”, 2. painos, Princeton University Press
  • George McCandless (2008): “The ABCs of RBCs. An Introduction to Dynamic Macroeconomic Models” Harvard University Press
  • Stephanie Schmitt-Grohe and Martin Uribe, “Open Economy Macroeconomics”, textbook manuscript, current version at: http://www.columbia.edu/~mu2166/book/

Arvosana asteikolla 0:sta (hylätty) 5:een perustuu kirjallisesta loppukuulustelusta saatuihin pisteisiin.

Kurssimateriaali jaetaan kurssin kotisivujen kautta kurssin osallistujille. Harjoitustehtävät tukevat kurssimateriaalin omaksumista.

Opetuskieli englanti.

Kurssi käsittää 18 tuntia luentoja ja 8 tuntia pienryhmäharjoituksia, joissa käsitellään kotitehtävien ratkaisuja. Luennoilla ja harjoituksissa ei ole läsnäolopakkoa.

Kurssi suoritetaan kirjallisella loppukuulustelulla, joka perustuu luento- ja pienryhmämateriaaliin. Kotitehtävät sisältävät analyyttisia harjoituksia, joissa sovelletaan ja laajennetaan luennoilla käsiteltyjä malleja. Tämän lisäksi tehtävissä harjoitellaan analyyttisten mallien tulkintaa.