Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
13.12.2019 at 15:00 - 11.3.2020 at 23:59

Timetable

Here is the course’s teaching schedule. Check the description for possible other schedules.

DateTimeLocation
Wed 11.3.2020
14:15 - 15:45
Fri 13.3.2020
10:15 - 11:45
Wed 18.3.2020
14:15 - 15:45
Fri 20.3.2020
10:15 - 11:45
Wed 25.3.2020
10:15 - 11:45
Wed 25.3.2020
14:15 - 15:45
Fri 27.3.2020
10:15 - 11:45
Wed 1.4.2020
10:15 - 11:45
Wed 1.4.2020
14:15 - 15:45
Fri 3.4.2020
10:15 - 11:45
Wed 8.4.2020
10:15 - 11:45
Wed 8.4.2020
14:15 - 15:45
Fri 17.4.2020
10:15 - 11:45
Wed 22.4.2020
10:15 - 11:45
Fri 24.4.2020
10:15 - 11:45
Wed 6.5.2020
10:00 - 12:00
Wed 27.5.2020
10:00 - 12:00

Description

Kurssi pohjautuu Advanced Macroeconomics 1 ja 2 -kursseihin.

Advanced Microeconomics 1 ja 2 -kurssien suoritus helpottaa kurssin sisällön omaksumista.

Kurssin suoritettuaan opiskelija

  • ymmärtää kuinka klassisessa reaalitaloutta kuvaavassa mallissa rahapolitiikka on neutraalia ja mitä piirteitä tarvitaan epäneutraalisuuteen,
  • osaa johtaa uuskeynesiläinen malli ja verrata rahapolitiikan sääntöjen hyvinvointivaikutuksia numeerisin tarkasteluin,
  • ymmärtää optimaalinen rahapolitiikka tässä kehikossa,
  • ymmärtää aikajohdonmukaisuusongelma,
  • ymmärtää nimelliskorkojen nollarajasta aiheutuvat ongelmat,
  • pystyy kuvaamaan raha- ja finanssipolitiikan vuorovaikutusta ja
  • ymmärtää miten avotalous muuttaa rahapolitiikan välittymiskanavaa.

Vuosittain neljännellä periodilla. Suositeltu suoritusajankohta ensimmäinen kevätlukukausi.

Kurssilla esitellään klassinen kasvumalli ja osoitetaan, missä mallikehikon tapauksissa rahapolitiikka on neutraalia (RBC-tyyppinen malli) ja missä tapauksessa epäneutraalia. Klassiseen mallikehikkoon liitetään epätäydellinen kilpailu ja hintajäykkyydet ja päädytään kanoniseen uuskeynesiläiseen malliin, jota käytetään rahapolitiikan analysointiin. Mallia täydennetään ottamaan huomioon nimelliskorkojen nollaraja. Tämän lisäksi tarkastellaan raha- ja finanssipolitiikan vuorovaikutusta. Myös rahapolitiikan aikajohdonmukaisuusongelmat esitetään samaisessa uuskeynesiläisessä kehikossa, jota vielä laajennetaan avotalouden tarkasteluun.

Kurssimateriaali nojautuu seuraaviin kirjoihin ja artikkeleihin:

  • Luvut 1 - 5 ja 7 of Jordi Galí's book “Monetary Policy, Inflation, and the Business Cycle: An Introduction to the New Keynesian Framework”, 2. painos, Princeton University Press. (myös 1. painos sopii)
  • Gauti B. Eggertson and Paul Krugman (2012): Debt, Deleverageing, and the Liquidity Trap: A Fisher-Minsky-Koo Approach, The Quarterly Journal of Economics 127 (3), 1469 – 1513.
  • Matthew Canzoneri, Robert Cumby, Behzad Diba, Chapter 17 - The Interaction Between Monetary and Fiscal Policy, In: Benjamin M. Friedman and Michael Woodford, (Editors), Handbook of Monetary Economics, Elsevier, 2010, Volume 3, sivut 935 – 999.

Kurssimateriaali jaetaan kurssin kotisivujen kautta kurssin osallistujille. Kurssisivusto sisältää myös kurssikohtaisen keskusteluryhmän, jolla tuetaan oppimista. Harjoitustehtävät tukevat kurssimateriaalin omaksumista.

Arvosana asteikolla 0:sta (hylätty) 5:een perustuu kirjallisesta loppukuulustelusta saatuihin pisteisiin.

Opetuskieli englanti.

Kurssi käsittää 18 tuntia luentoja ja 8 tuntia pienryhmäharjoituksia, joissa käsitellään kotitehtävien ratkaisuja. Luennoilla ja harjoituksissa ei ole läsnäolopakkoa.

Kurssi suoritetaan kirjallisella loppukuulustelulla, joka perustuu luento- ja pienryhmämateriaaliin. Kotitehtävät sisältävät analyyttisia harjoituksia, joissa sovelletaan ja laajennetaan luennoilla käsiteltyjä malleja. Tämän lisäksi tehtävissä harjoitellaan analyyttisten mallien tulkintaa.