Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
13.12.2019 at 15:00 - 10.3.2020 at 23:59

Timetable

Here is the course’s teaching schedule. Check the description for possible other schedules.

DateTimeLocation
Tue 10.3.2020
14:15 - 15:45
Thu 12.3.2020
14:15 - 15:45
Tue 17.3.2020
14:15 - 15:45
Thu 19.3.2020
10:15 - 11:45
Thu 19.3.2020
14:15 - 15:45
Tue 24.3.2020
14:15 - 15:45
Thu 26.3.2020
14:15 - 15:45
Tue 31.3.2020
14:15 - 15:45
Thu 2.4.2020
10:15 - 11:45
Thu 2.4.2020
14:15 - 15:45
Tue 7.4.2020
14:15 - 15:45
Thu 16.4.2020
10:15 - 11:45
Thu 16.4.2020
14:15 - 15:45
Tue 21.4.2020
14:15 - 15:45
Thu 23.4.2020
10:15 - 11:45
Thu 23.4.2020
14:15 - 15:45
Fri 8.5.2020
10:00 - 12:00
Fri 29.5.2020
10:00 - 12:00

Description

Taloustieteen runkokurssit suoritetaan osana joko taloustieteen maisteriohjelman tutkimuksen opintosuunnan opintoja tai tohtoriohjelman tieteenalaopintoja.

Advanced Econometrics 1 ja 2.

R-kielen (tai jonkin muun matriisiohjelmointikielen) tuntemus on eduksi.

Kurssin suoritettuaan opiskelijan tulisi tuntea esiteltyjen mikroekonometristen mallien perusominaisuudet ja pystyä soveltamaan niitä ja niihin liittyviä tilastollisen päättelyn menetelmiä empiirisessä tutkimuksessa. Kurssi antaa myös pohjatiedot mikroekonometrisille menetelmä- ja sovelluskursseille.

Vuosittain kolmannella periodilla. Suositeltu suoritusajankohta ensimmäinen kevätlukukausi.

Tämä kurssi käsittelee monia keskeisiä modernissa mikroekonometrisessa tutkimuksessa käytettyjä malleja ja menetelmiä. Pääpaino on erityyppisillä selitettävillä muuttujilla ja aineistotyypeillä (poikkileikkaus ja paneeliaineistot). Lisäksi, kausaalisen päättelyn perusideoita käsitellään lyhyesti. Kurssilla käsitellään mm. seuraavia aiheita: Binääriset ja diskreetit selitettävät muuttujat; mallit rajoitetuille selitettäville muuttujille; paneeliaineistomallit; duraatiomallit; kausaalinen päättely.

Luentodiat ja muu opettajan osoittama materiaali

Kaikki kurssimateriaali jaetaan kurssin Moodle-alueen kautta, ja siellä on myös kurssin keskustelufoorumi, jossa opiskelijat voivat keskustella keskenään ja opettajan kanssa kurssiin liittyvistä asioista.

Arvosana asteikolla 0:sta (hylätty) 5:een perustuu kirjallisesta loppukuulustelusta saatuihin pisteisiin. 40% harjoitustehtävistä tulee olla suoritettu, jotta voi osallistua loppukuulusteluun.

Opetuskieli englanti

Kurssi käsittää 18 tuntia luentoja ja 8 tuntia pienryhmäharjoituksia, joissa käsitellään kotitehtävien ratkaisuja. Luennoilla ja harjoituksissa ei ole läsnäolopakkoa.

Kurssi suoritetaan (i) kirjallisella loppukuulustelulla ja (ii) vastaamalla kotitehtäviin. Kotitehtävät sisältävät sekä analyyttisia että empiirisiä harjoituksia.