Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
12.8.2019 at 12:00 - 5.9.2019 at 23:59

Timetable

Here is the course’s teaching schedule. Check the description for possible other schedules.

DateTimeLocation
Thu 5.9.2019
14:15 - 15:45
Tue 10.9.2019
10:15 - 11:45
Thu 12.9.2019
14:15 - 15:45
Tue 17.9.2019
10:15 - 11:45
Thu 19.9.2019
14:15 - 15:45
Tue 24.9.2019
10:15 - 11:45
Thu 26.9.2019
14:15 - 15:45
Tue 1.10.2019
10:15 - 11:45
Thu 3.10.2019
14:15 - 15:45
Tue 8.10.2019
10:15 - 11:45
Thu 10.10.2019
14:15 - 15:45
Tue 15.10.2019
10:15 - 11:45
Thu 17.10.2019
14:15 - 15:45

Description

Kursen ingår i modulen Hållbar utveckling.

Studenterna förväntas ha avlagt kursen ENV-472 Vad är hållbar utveckling (5 sp) samt ENV-473 Essä (5 sp).

Efter genomgången kurs kan studenten:
- kritiskt granska och jämföra olika teorier och perspektiv inom området miljökommunikation samt vetenskaps- och teknikstudier (science and technology studies, STS)
- tillämpa ett avancerat teoretiskt ramverk på olika fallstudier och frågeställningar utifrån kurslitteraturen
- presentera och diskutera litteraturöversikter och rapporter både muntligt och skriftligt, samt
- kritiskt värdera mediarelaterade etiska aspekter i förhållande till teorier om miljö- och hållbarhetskommunikation.

Period II

Kursen fokuserar på kommunikationsprocesser mellan olika aktörer med syftet att fördjupa förståelsen för komplexa miljöfrågor- och -problem. Speciell tonvikt läggs vid det sätt på vilket ”kampen om naturen” förs mellan olika aktörer, till exempel via olika slags inramningar och retoriska grepp. Offentliga kommunikationsstrategier analyseras och relateras till institutionella, organisationella och kognitiva strukturer såväl som till allmänhetens attityder till miljöfrågor. Teoretiskt knyter kursen samman miljökommunikation med vetenskaps- och teknikstudier (science and technology studies, STS). Empiriskt lägger kursen fokus på klimatförändringen och på de emotionella utmaningarna i kommunikationen kring denna.

Deltagande i föreläsningar, aktivt deltagande i grupparbeten under lektionerna. Studerandena förväntas ha läst igenom relevanta avsnitt av kursmaterialet till nästa gång. Kursdagbok (minimi 8/10 föreläsningar).

Föreläsningar, därtill systematisk bredvidläsning ur artikelkompendium samt ur följande verk:

Meadowcroft, J. & D. Fiorino (Eds.) 2017. Conceptual innovation in environmental policy. Cambridge, Massachusetts & London, England: The MIT Press.

Cox, R. 2010. Environmental Communication. LA, London: SAGE.

Heise, U.K. 2008. Sense of Place, Sense of Planet. The Environmental Imagination of the Global. Oxford University Press.

Jensen, L. The Rapture. Doubleday.

Moser, S. & L. Dilling. 2017. Creating a Climate for Change. Communicating climate change and facilitating social change. Cambridge: Cambridge University Press.

Moodle kommer att användas.

0-5. Kursdagbok 80%, aktivitet 20%

Kursen ingår i modulen Hållbar utveckling. Kursen lämpar sig för studeranden på ämnes- och fördjupad (magister)nivå.

Universitetslektor Nina Janasik-Honkela.