Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
15.8.2019 at 09:00 - 3.12.2019 at 23:59
Moodle
Log in to view the registration key for Moodle.

Timetable

Here is the course’s teaching schedule. Check the description for possible other schedules.

DateTimeLocation
Tue 3.9.2019
10:15 - 11:45
Wed 4.9.2019
10:15 - 11:45
Tue 10.9.2019
10:15 - 11:45
Wed 11.9.2019
10:15 - 11:45
Tue 17.9.2019
10:15 - 11:45
Wed 18.9.2019
10:15 - 11:45
Tue 24.9.2019
10:15 - 11:45
Wed 25.9.2019
10:15 - 11:45
Tue 1.10.2019
10:15 - 11:45
Fri 25.10.2019
10:00 - 12:00
Fri 22.11.2019
14:00 - 16:00
Fri 13.12.2019
12:00 - 14:00

Other teaching

18.09. - 02.10.2019 Wed 12.15-13.45
Marja-Liisa Halko
Teaching language: Finnish
19.09. - 03.10.2019 Thu 14.15-15.45
Marja-Liisa Halko
Teaching language: Finnish
20.09.2019 Fri 10.15-11.45
27.09. - 04.10.2019 Fri 14.15-15.45
Marja-Liisa Halko
Teaching language: Finnish

Description

Taloustieteen kandiohjelma vastaa opintojaksosta, joka kuuluu taloustieteen kandiohjelman aineopintoihin. Opintojakson voivat suorittaa myös muiden koulutusohjelmien opiskelijat ja sen voi sisällyttää taloustiede sivuaineena -opintokokonaisuuteen.

Matemaattinen analyysi I–IV tai vastaavat tiedot differentiaalilaskennan perusteista.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee päätösteorian ja yrityksen teorian perusteet, hintamekanismin toiminnan ja tasapainon käsitteen, ja kykenee tulkitsemaan taloudellista ilmiöitä mikrotaloudellisen peruskäsitteistön kautta.

1. periodi. Opintojakso suositellaan tehtäväksi toisena opintovuonna.

Opintojaksossa esitetään mikrotaloustieteen peruskoneisto:

  • kysyntäteoria, joka mallintaa rationaalisen talouspitäjän käyttäytymistä täyden ja epätäydellisen informaation vallitessa,
  • yrityksen teoria, joka mallintaa voittoa maksimoivan yrityksen toimintaa,
  • hintamekanismi, joka reagoi kysyntään ja tarjontaan tasapainottaen markkinat,
  • tasapaino erillismarkkinoilla ja yleinen tasapaino.

Teorian avulla arvioidaan markkinoiden tehokkuutta ja hyvinvointiominaisuuksia. Laajennuksena tutkitaan markkinatasapainon ominaisuuksia epätäydellisen informaation vallitessa.

Varian, H. R.: Intermediate Microeconomics. A Modern Approach (7th ed.), luvut 1-16, 18-24, 32-34

Opintojaksosta saatava arvosana perustuu loppukuulusteluun ja laskuharjoitusten tekemiseen. Opintojakso arvostellaan asteikolla 0-5.

Opintojakso toteutetaan luentokurssina, johon kuuluu pakollisia harjoituksia ja loppukuulustelu.