Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
12.12.2019 at 09:00 - 20.1.2020 at 23:59

Timetable

Here is the course’s teaching schedule. Check the description for possible other schedules.

DateTimeLocation
Thu 23.1.2020
12:15 - 13:45
Thu 30.1.2020
12:15 - 13:45
Wed 22.4.2020
08:15 - 15:45
Thu 23.4.2020
08:15 - 15:45

Other teaching

23.01. - 30.01.2020 Thu 12.15-13.45
22.04.2020 Wed 08.15-15.45
23.04.2020 Thu 08.15-15.45
Juha Tervala
Teaching language: Finnish
22.01.2020 Wed 12.15-13.45
05.02.2020 Wed 12.15-13.45
04.05.2020 Mon 10.15-15.45
05.05.2020 Tue 10.15-15.45
Marja-Liisa Halko
Teaching language: Finnish
20.01. - 27.01.2020 Mon 14.15-15.45
20.04.2020 Mon 08.15-15.45
24.04.2020 Fri 08.15-13.45
Jukka Pirttilä
Teaching language: Finnish

Description

Taloustieteen kandidaattiohjelma vastaa opintojaksosta, joka kuuluu taloustieteen kandiohjelman aineopintoihin. Opintojakso on tarjolla vain pääaineopiskelijoille.

Suositellut edeltävät opinnot ovat TA3a, TA3b, TA3c, TA4a, TA4b ja TA4c.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa soveltaa tieteellistä ajattelua ja hänellä on kyky käsitellä taloustieteellisiä ongelmia. Hän oppii kirjoittamaan taloustieteellistä tekstiä, esitelmöimään ja keskustelemaan kriittisesti mutta rakentavasti. Opintojaksolla arvioidaan myös toisten opiskelijoiden kirjoituksia tavoitteena auttaa kirjoittajaa kehittämään taloustieteellistä otettaan.

1. ja 2. periodi sekä 3. ja 4. periodi. Opintojakso suositellaan tehtäväksi kolmantena opintovuonna.

Kandidaattiseminaarin tarkoituksena on harjaannuttaa lähdemateriaalin hankkimiseen ja järjestelmälliseen hyväksikäyttöön, suulliseen ja kirjalliseen tieteelliseen esitystapaan sekä tieteelliseen keskusteluun valitusta taloustieteellisestä teemasta.

Arvostelu perustuu kirjallisesti esitettyyn seminaarityöhön, sen perusteella laadittuun esitelmään sekä opiskelijan toimimiseen toisten opiskelijoiden opponenttina. Opintojakso arvostellaan asteikolla 0-5.

Opintojakso toteutetaan seminaarimuotoisena ja siihen kuuluu pakollisia luentoja, kirjallinen seminaarityö sekä esitelmä ja opponointi. Seminaarin yhteydessä perehdytään kirjaston elektronisiin palveluihin.