Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
14.8.2019 at 09:00 - 1.9.2019 at 23:59

Timetable

Here is the course’s teaching schedule. Check the description for possible other schedules.

DateTimeLocation
Thu 12.9.2019
10:15 - 14:45
Wed 18.9.2019
10:15 - 14:45
Thu 26.9.2019
10:15 - 14:45
Mon 7.10.2019
13:15 - 15:45

Description

YLEISET KÄYTÄNNÖNASIAT

Valinnaisten tieteenalaa tukevien opintojen järjestämisestä päätetään lukuvuosittain. Opintokokonaisuus suositellaan suoritettavan yhden lukuvuoden aikana, sillä opintokokonaisuutta ei välttämättä tarjota seuraavana lukuvuonna.

Otathan myös huomioon, että opintokokonaisuuden, johon olet ilmoittautumassa, on mahduttava tutkintoosi. Lisätietoja tutkintojen laajuuksista löydät seuraavasti:

Huom. Opintojakson ensimmäiselle luento- tai muulle kontaktiopetuskerralle on aina osallistuttava, ellei opettajan kanssa ole toisin sovittu. Lisätietoja läsnäolovaatimuksista löydät kasvatustieteellisen tiedekunnan opetuksen ja opiskelun yhteisistä toimintaohjeista.

ILMOITTAUTUMISKÄYTÄNNÖT

Opintoihin ilmoittaudutaan I periodin ilmoittautumisten yhteydessä. Voit ilmoittautua vain koko opintokokonaisuuteen. Koko opintokokonaisuuteen ilmoittaudutaan Draamakasvatuksen perusteet, 3 op –jakson ilmoittautumisen yhteydessä.

Opiskelijat valitaan opintokokonaisuuteen ilmoittautumisjärjestyksessä. Mikäli opintokokonaisuus täyttyy ja ilmoittautumisajan päätyttyä opintokokonaisuuteen on jonossa opiskelijoita, ilmoittautumisjärjestyksen lisäksi noudatetaan seuraavassa järjestyksessä kriteereitä, joiden perusteella opiskelijat valitaan opintokokonaisuuteen:

  • Kasvatustieteiden kandiohjelman opettajaopiskelijat, joilla ei ole suoritettuna tutkintoonsa vaadittavia valinnaisia opintoja kasvatustieteellisen tiedekunnan tieteenalaa tukevista valinnaisista opinnoista ja joilla opintokokonaisuus mahtuu tutkintoon.
  • Kasvatustieteiden kandi- ja maisteriohjelman opiskelijat, joilla on suoritettuna valinnaisia opintoja tai opintokokonaisuuksia ja joilla opintokokonaisuus mahtuu tutkintoon.
  • Muut opiskelijat, joilla opintokokonaisuus mahtuu tutkintoon.

Jos opintokokonaisuus täyttyy ilmoittautumisajan aikana, opiskelijoiden opinnot tarkastetaan vasta ilmoittautumisajan päätyttyä. Peruthan siis ilmoittautumisesi, jos et pääse osallistumaan koko opintokokonaisuuteen.

Kun ilmoittautumisaika on päättynyt ja mahdolliset opintojen tarkastukset on tehty, opintoihin mukaan mahtuville opiskelijoille lähetetään vahvistusviesti opintokokonaisuuteen osallistumisesta. Lisäksi, kun ilmoittautumisaika on päättynyt, ilmoittautumisesi lisätään kaikille muille opintokokonaisuuden jaksoille automaattisesti. Kevään 2020 opetusaikataulut julkaistaan WebOodissa ennen III periodin ilmoittautumisten alkamista, jolloin myös lisätään ilmoittautumiset kevään jaksoille.

Huom. Mikäli olet saanut aiemmin opinto-oikeuden kyseiseen opintokokonaisuuteen, johon olet ilmoittautumassa ja sinulta on jäänyt puuttumaan yksittäisiä jaksoja, ota yhteyttä jakson opettajaan.

Jakson opettaja: Pia-Riitta Stenberg