Instruction

Name Cr Method of study Time Location Organiser
Akateemiset tekstitaidot - IV periodi: Yleinen ja aikuiskasvatustiede 2 Cr Course 9.3.2020 - 21.4.2020
Name Cr Method of study Time Location Organiser
Akateemiset tekstitaidot - III periodi: LO, KO ja EP 2 Cr Course 13.1.2020 - 28.2.2020
Akateemiset tekstitaidot - syksy: VO ja KÄ 2 Cr Course 5.9.2019 - 29.11.2019
Akateemiset tekstitaidot - IV periodi: Yleinen ja aikuiskasvatustiede 2 Cr Course 11.3.2019 - 30.4.2019
Akateemiset tekstitaidot - III periodi: LO, KO ja EP 2 Cr Course 14.1.2019 - 1.3.2019
Akateemiset tekstitaidot - syksy: VO ja KÄ 2 Cr Course 6.9.2018 - 30.11.2018
Akateemiset tekstitaidot - IV periodi: Yleinen ja aikuiskasvatustiede 2 Cr Course 12.3.2018 - 25.4.2018
Akateemiset tekstitaidot - III periodi: LO, KO ja EP 2 Cr Course 15.1.2018 - 2.3.2018
Akateemiset tekstitaidot - syksy: LTO ja KÄ 2 Cr Course 7.9.2017 - 4.12.2017

Learning outcomes

Opintojakson tavoitteena on kehittää opinnoissa ja työelämässä tarvittavia äidinkielisen (suomi) kirjoittamisen taitoja. Tavoitteena on, että opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • tuntee tieteellisten tekstien yleiset ominaispiirteet ja käytänteet,
 • osaa referoida, kommentoida ja argumentoida,
 • hallitsee lähteiden käytön,
 • osaa muokata tekstejään kirjoitusprosessin eri vaiheissa,
 • osaa ottaa lukijan huomioon ja vaikuttaa kirjoittamansa tekstin ymmärrettävyyteen,
 • osaa soveltaa oppimaansa opiskeluteksteihin, tutkimuskirjoittamiseen ja työelämän kirjoitusviestintään.

Timing

Opintojakso suoritetaan ennen kandidaatin tutkielman tekemistä tai viimeistään sen aikana oman opintosuunnan opintopolun mukaisesti. Järjestetään kevät- ja syyslukukaudella.

Contents

Opintojakson keskeisiä sisältöjä ovat

 • tieteellisen tekstin ominaispiirteet,
 • työelämän kirjoittaminen,
 • referointi, kommentointi ja argumentointi,
 • lähteiden käyttö,
 • kirjoitusprosessin vaiheet, kirjoittamista tukevat työtavat, vertaispalautetyöskentely,
 • tekstin kommunikoivuus ja sujuvuus,
 • keskeiset kielenhuollon normit, kielioppaat kirjoittamisen tukena.

Completion

Kurssisuorituksessa edellytetään annettujen tehtävien suorittamista ja aktiivista kurssityöskentelyä. Kurssisuorituksen arviointi perustuu kurssiosallistumiseen sekä harjoitustyöhön tai muuhun vastuuopettajan vahvistamaan suoritustapaan.

Activities and teaching methods in support of learning

Opiskelija osallistuu aktiivisesti yhteiseen oppimisprosessiin ja voi hyödyntää siinä oman alansa kehittyvää asiantuntemusta. Opetuksessa käytetään monipuolisia menetelmiä ja tuetaan erilaisia opiskelutapoja.

Study materials

 • Kniivilä, S., Lindblom-Ylänne, S., & Mäntynen, A. (2007/2012). Tiede ja teksti. Tehoa ja taitoa tutkielman kirjoittamiseen. Helsinki: Sanoma Pro.
 • Lisäksi erikseen sovittava kirjallisuus

Assessment practices and criteria

Opintojakso arvostellaan asteikolla hyväksytty/hylätty.

Completion methods

Opintojakson kokonaistyömäärä on 54 tuntia, josta lähiopetuksen osuus on 16 tuntia.