Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
14.8.2019 at 09:00 - 1.9.2019 at 23:59

Timetable

Here is the course’s teaching schedule. Check the description for possible other schedules.

DateTimeLocation
Thu 5.9.2019
12:15 - 13:45
Fri 13.9.2019
14:15 - 15:45
Fri 20.9.2019
14:15 - 15:45

Other teaching

01.11. - 22.11.2019 Fri 14.15-15.45
29.11.2019 Fri 14.15-15.45
Marjo Yli-Piipari
Teaching language: Finnish
06.09.2019 Fri 12.15-13.45
17.09. - 01.10.2019 Tue 14.15-15.45
17.10.2019 Thu 14.15-15.45
Marjo Yli-Piipari
Teaching language: Finnish
06.09.2019 Fri 14.15-15.45
20.09.2019 Fri 10.15-11.45
27.09. - 04.10.2019 Fri 14.15-15.45
18.10.2019 Fri 14.15-15.45
Marjo Yli-Piipari
Teaching language: Finnish
09.09. - 07.10.2019 Mon 12.15-13.45
Marjo Yli-Piipari
Teaching language: Finnish
10.09.2019 Tue 08.15-09.45
13.09.2019 Fri 10.15-11.45
25.09.2019 Wed 14.15-15.45
30.09.2019 Mon 10.15-11.45
08.10.2019 Tue 10.15-11.45
Marjo Yli-Piipari
Teaching language: Finnish
06.09.2019 Fri 10.15-11.45
18.09.2019 Wed 10.15-11.45
27.09.2019 Fri 10.15-11.45
04.10.2019 Fri 10.15-11.45
08.10.2019 Tue 08.15-09.45
Marjo Yli-Piipari
Teaching language: Finnish
13.09.2019 Fri 12.15-13.45
20.09. - 04.10.2019 Fri 12.15-13.45
18.10.2019 Fri 10.15-11.45
Marjo Yli-Piipari
Teaching language: Finnish
05.09.2019 Thu 14.15-15.45
16.09. - 07.10.2019 Mon 14.15-15.45
Marjo Yli-Piipari
Teaching language: Finnish
10.09. - 01.10.2019 Tue 10.15-11.45
18.10.2019 Fri 12.15-13.45
Marjo Yli-Piipari
Teaching language: Finnish
09.09.2019 Mon 14.15-15.45
17.09. - 08.10.2019 Tue 12.15-13.45
Marjo Yli-Piipari
Teaching language: Finnish

Description

Opintojakson tavoitteena on kehittää opinnoissa ja työelämässä tarvittavia äidinkielisen (suomi) kirjoittamisen taitoja. Tavoitteena on, että opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • tuntee tieteellisten tekstien yleiset ominaispiirteet ja käytänteet,
 • osaa referoida, kommentoida ja argumentoida,
 • hallitsee lähteiden käytön,
 • osaa muokata tekstejään kirjoitusprosessin eri vaiheissa,
 • osaa ottaa lukijan huomioon ja vaikuttaa kirjoittamansa tekstin ymmärrettävyyteen,
 • osaa soveltaa oppimaansa opiskeluteksteihin, tutkimuskirjoittamiseen ja työelämän kirjoitusviestintään.

Opintojakso suoritetaan ennen kandidaatin tutkielman tekemistä tai viimeistään sen aikana oman opintosuunnan opintopolun mukaisesti. Järjestetään kevät- ja syyslukukaudella.

Opintojakson keskeisiä sisältöjä ovat

 • tieteellisen tekstin ominaispiirteet,
 • työelämän kirjoittaminen,
 • referointi, kommentointi ja argumentointi,
 • lähteiden käyttö,
 • kirjoitusprosessin vaiheet, kirjoittamista tukevat työtavat, vertaispalautetyöskentely,
 • tekstin kommunikoivuus ja sujuvuus,
 • keskeiset kielenhuollon normit, kielioppaat kirjoittamisen tukena.

Kurssisuorituksessa edellytetään annettujen tehtävien suorittamista ja aktiivista kurssityöskentelyä. Kurssisuorituksen arviointi perustuu kurssiosallistumiseen sekä harjoitustyöhön tai muuhun vastuuopettajan vahvistamaan suoritustapaan.

 • Kniivilä, S., Lindblom-Ylänne, S., & Mäntynen, A. (2007/2012). Tiede ja teksti. Tehoa ja taitoa tutkielman kirjoittamiseen. Helsinki: Sanoma Pro.
 • Lisäksi erikseen sovittava kirjallisuus

Opiskelija osallistuu aktiivisesti yhteiseen oppimisprosessiin ja voi hyödyntää siinä oman alansa kehittyvää asiantuntemusta. Opetuksessa käytetään monipuolisia menetelmiä ja tuetaan erilaisia opiskelutapoja.

Opintojakso arvostellaan asteikolla hyväksytty/hylätty.

Lisätieto VO-ryhmiin liittyen

VO-ryhmät ovat ensisijaisesti ensimmäisen vuosikurssin VO opintosuunnan-opiskelijoille jotka ilmoittautuvat ryhmiin kotiryhmänsä mukaisesti. Myöhempien vuosikurssien VO-opiskelijat (ja mahdolliset muiden opintosuuntien opiskelijat )voivat ilmoittautua ryhmiin vasta pe 30.8.2019 klo 15 jälkeen kun ensimmäisen vuoden opiskelijoiden ohjattu ilmoittautuminen on päättynyt ja näkyy onko ryhmässä tilaa. Tätä ennen ilmoittautuneet myöhempien vuosikurssien opiskelijoiden (ja muiden opintosuuntien opiskelijoiden) ilmoittautumiset voidaan poistaa, mikäli 1.8.2019 aloittava VO- opiskelija ei sen vuoksi mahdu omaan kotiryhmäänsä.

30.8.2019 klo 15 -> muiden VO-vuosikurssien (ja kandiohjelman opintosuuntien) opiskelijat voivat siis ilmoittautua ryhmiinn jossa on tilaa.

Opintojakson kokonaistyömäärä on 54 tuntia, josta lähiopetuksen osuus on 16 tuntia.

Yliopisto-opettaja Riitta Juvonen