Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
14.8.2019 at 09:00 - 1.9.2019 at 23:59

Timetable

Here is the course’s teaching schedule. Check the description for possible other schedules.

DateTimeLocation
Mon 9.9.2019
12:15 - 13:45
Mon 16.9.2019
12:15 - 13:45
Mon 23.9.2019
12:15 - 13:45
Mon 30.9.2019
12:15 - 13:45
Mon 7.10.2019
12:15 - 13:45

Other teaching

01.11. - 22.11.2019 Fri 14.15-15.45
29.11.2019 Fri 14.15-15.45
Marjo Yli-Piipari
Teaching language: Finnish
06.09.2019 Fri 12.15-13.45
17.09. - 01.10.2019 Tue 14.15-15.45
17.10.2019 Thu 14.15-15.45
Marjo Yli-Piipari
Teaching language: Finnish
06.09.2019 Fri 14.15-15.45
20.09.2019 Fri 10.15-11.45
27.09. - 04.10.2019 Fri 14.15-15.45
18.10.2019 Fri 14.15-15.45
Marjo Yli-Piipari
Teaching language: Finnish
09.09. - 07.10.2019 Mon 12.15-13.45
Marjo Yli-Piipari
Teaching language: Finnish
10.09.2019 Tue 08.15-09.45
13.09.2019 Fri 10.15-11.45
25.09.2019 Wed 14.15-15.45
30.09.2019 Mon 10.15-11.45
08.10.2019 Tue 10.15-11.45
Marjo Yli-Piipari
Teaching language: Finnish
06.09.2019 Fri 10.15-11.45
18.09.2019 Wed 10.15-11.45
27.09.2019 Fri 10.15-11.45
04.10.2019 Fri 10.15-11.45
08.10.2019 Tue 08.15-09.45
Marjo Yli-Piipari
Teaching language: Finnish
13.09.2019 Fri 12.15-13.45
20.09. - 04.10.2019 Fri 12.15-13.45
18.10.2019 Fri 10.15-11.45
Marjo Yli-Piipari
Teaching language: Finnish
05.09.2019 Thu 14.15-15.45
16.09. - 07.10.2019 Mon 14.15-15.45
Marjo Yli-Piipari
Teaching language: Finnish
10.09. - 01.10.2019 Tue 10.15-11.45
18.10.2019 Fri 12.15-13.45
Marjo Yli-Piipari
Teaching language: Finnish
09.09.2019 Mon 14.15-15.45
17.09. - 08.10.2019 Tue 12.15-13.45
Marjo Yli-Piipari
Teaching language: Finnish

Description

Opintojakson tavoitteena on kehittää opinnoissa ja työelämässä tarvittavia äidinkielisen (suomi) kirjoittamisen taitoja. Tavoitteena on, että opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • tuntee tieteellisten tekstien yleiset ominaispiirteet ja käytänteet,
 • osaa referoida, kommentoida ja argumentoida,
 • hallitsee lähteiden käytön,
 • osaa muokata tekstejään kirjoitusprosessin eri vaiheissa,
 • osaa ottaa lukijan huomioon ja vaikuttaa kirjoittamansa tekstin ymmärrettävyyteen,
 • osaa soveltaa oppimaansa opiskeluteksteihin, tutkimuskirjoittamiseen ja työelämän kirjoitusviestintään.

Opintojakso suoritetaan ennen kandidaatin tutkielman tekemistä tai viimeistään sen aikana oman opintosuunnan opintopolun mukaisesti. Järjestetään kevät- ja syyslukukaudella.

Opintojakson keskeisiä sisältöjä ovat

 • tieteellisen tekstin ominaispiirteet,
 • työelämän kirjoittaminen,
 • referointi, kommentointi ja argumentointi,
 • lähteiden käyttö,
 • kirjoitusprosessin vaiheet, kirjoittamista tukevat työtavat, vertaispalautetyöskentely,
 • tekstin kommunikoivuus ja sujuvuus,
 • keskeiset kielenhuollon normit, kielioppaat kirjoittamisen tukena.

Kurssisuorituksessa edellytetään annettujen tehtävien suorittamista ja aktiivista kurssityöskentelyä. Kurssisuorituksen arviointi perustuu kurssiosallistumiseen sekä harjoitustyöhön tai muuhun vastuuopettajan vahvistamaan suoritustapaan.

 • Kniivilä, S., Lindblom-Ylänne, S., & Mäntynen, A. (2007/2012). Tiede ja teksti. Tehoa ja taitoa tutkielman kirjoittamiseen. Helsinki: Sanoma Pro.
 • Lisäksi erikseen sovittava kirjallisuus

Opiskelija osallistuu aktiivisesti yhteiseen oppimisprosessiin ja voi hyödyntää siinä oman alansa kehittyvää asiantuntemusta. Opetuksessa käytetään monipuolisia menetelmiä ja tuetaan erilaisia opiskelutapoja.

Opintojakso arvostellaan asteikolla hyväksytty/hylätty.

Opintojakson kokonaistyömäärä on 54 tuntia, josta lähiopetuksen osuus on 16 tuntia.

Yliopisto-opettaja Riitta Juvonen