Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol

Description

Ohjeet yleisen ja aikuiskasvatustieteen opintosuunnan opiskelijoille:
Kandidaatin tutkintoon sisältyvä HOPS sisältää ensimmäisen opintovuoden syyslukukauden aikana järjestettäviä informaatiotilaisuuksia sekä opiskelija- ja opettajatuutoritapaamisia. Jakson aikana laadit HOPSin sekä analyysikirjoitelman opiskelun lähtökohdista. Jos sinulta puuttuu HOPS-merkintä kandidaatin tutkinnosta, ota yhteyttä Siltavuoren opetus- ja opiskelijapalveluihin. Kirjoita viestin otsikoksi "YAKT kandihopsin suoritus puuttuu".

Vanhan koulutusohjelman mukaisiin tutkintorakenteisiin kuuluvaa HOPSin II-osaa ei enää suoriteta. Puuttuva opintopiste korvataan valinnaisilla opinnoilla. Katso tarkemmat tiedot vastaavuustaulukoista.