Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
11.12.2019 at 09:00 - 30.4.2020 at 23:59

Description

Opintojakso on valinnainen kasvatustieteiden kandiohjelman ja kasvatustieteiden maisteriohjelman opiskelijoille.

Opintojakson taso: Alempi korkeakoulututkinto (EQF-taso 6)

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:

  • ymmärtää mitä positiivisella psykologialla ja positiivisella kasvatuksella tarkoitetaan
  • tuntee alan tutkimusta
  • on tutustunut luonteenvahvuuksien tutkimiseen ja niiden opettamiseen
  • ymmärtää hyvinvoinnin opettamisen perusteet

itsenäisesti suoritettava verkkokurssi.

1) Mitä on positiivinen psykologia ja positiivinen kasvatus?

2) Vahvuuskeskeisyys

3) Onnellisuus tutkimuksen kohteena

4) Resilienssi

5) Positiivinen CV

Positive psychology. An introduction, Seligman & Csikszentmihalyi

Huomaa hyvä –materiaali (Uusitalo-Malmivaara & Vuorinen, PS-Kustannus)

Positiivisen psykologian voima (toim. Uusitalo-Malmivaara, PS-Kustannus)

Vuorinen, K., Erikivi, A., & Uusitalo‐Malmivaara, L. (2019). A character strength intervention in 11 inclusive Finnish classrooms to promote social participation of students with special educational needs. Journal of Research in Special Educational Needs, 19(1), 45-57.

Opintojakso arvioidaan asteikolla hyväksytty-hylätty.

Verkkokurssi Moodlessa https://moodle.helsinki.fi/enrol/index.php?id=29571

Kurssiavain: tuetaan

Opintojakson voi suorittaa 13.1.-31.5.2020 välisenä aikana. Kaikki tehtävät tulee palauttaa 31.5. mennessä. Opintojaksolla on myös Oulun yliopiston opiskelijoita, ja heitä koskevat eri aikataulut.

Lotta Uusitalo-Malmivaara

Suositus edeltäviksi opinnoiksi: perusopinnot kasvatustieteestä/erityispedagogiikasta