Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
2.10.2019 at 09:00 - 29.10.2019 at 12:00

Timetable

Here is the course’s teaching schedule. Check the description for possible other schedules.

DateTimeLocation
Tue 29.10.2019
16:15 - 17:45
Tue 5.11.2019
16:15 - 17:45
Tue 12.11.2019
16:15 - 17:45
Tue 19.11.2019
16:15 - 17:45
Tue 3.12.2019
14:15 - 17:45
Tue 17.3.2020
14:15 - 17:45

Description

Opintojakso on valinnainen kasvatustieteiden maisteriohjelman opiskelijoille.

Opintojakson taso: ylempi korkeakoulututkinto/EQF-taso 7

  • Opiskelija osaa toimia työelämän, järjestöjen ja erilaisten organisaatioiden asiantuntija- ja kehittämistehtävissä.
  • Opiskelija osaa soveltaa lähestymistapoja, joilla kehitetään työelämää, järjestötoimintaa, organisaatioita ja yhteisöjä toimijuutta, tasavertaisuutta ja oikeudenmukaisuutta edistäen.
  • Opiskelija osaa analysoida ja tukea järjestöjen, organisaatioiden ja yhteisöjen oppimis- ja muutosprosesseja.
  • Opiskelija oppii taitoja, joita hän osaa soveltaa erilaisten järjestöjen ja organisaatioiden asiantuntijatehtävissä.

Opintojakson suositeltu suoritusajankohta on maisterivaiheen opintojen ensimmäinen vuosi.

  • opintojaksolla tutustutaan kasvatustieteen ja opetusalan asiantuntijoiden työllistymis- ja vaikuttamismahdollisuuksiin yhteiskunnassa,
  • opintojaksolla perehdytään keskeisiin kasvatus- ja koulutusalan yhteiskunnallisen edunvalvonnan ja vaikuttamisen muotoihin,
  • opintojaksolla perehdytään Kasvatustieteellisessä tiedekunnassa tehtävään työelämäyhteyksiin ja koulutuspolitiikkaan liittyvään tutkimukseen
  • opiskelija osallistuu järjestöjen tai organisaatioiden projektin suunnitteluun ja toteuttamiseen sekä ymmärtää niihin liittyvät suunnitteluprosessit.

Opintojakso toteutetaan monimuoto-opetuksena ja omatoimisena tutustumisena työelämä- ja järjestötoimintaan sekä tiimityöskentelynä.

Pakollinen kirjallisuus soveltuvin osin sekä muu opintojakson alussa sovittu ajankohtainen kirjallisuus

Ansala, L. (2017). ”Niin monta rautaa tulessa”: aktiivinen kansalaisuus järjestöaktiivien yliopisto-opiskelijoiden kertomana. Acta Universitatis Lapponiensis 342.

Ilmoitetaan opintojakson alkaessa.

Ryhmä- ja itsearviointi sekä lopputöiden vertaisarviointi.

opetuskieli: suomi (mahdollisuus palauttaa tehtävät ruotsinkielellä).

Opintojakso toteutetaan ajankohtaisen teeman mukaisesti luentosarjana, seminaarina tai muuna opetuksena. Toteutus tarkennetaan opetusohjelmassa.

Sami Paavola

Edeltävät opinnot: suosituksena kandidaatin tutkintovaiheen opinnot.