Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
12.2.2020 at 09:00 - 1.3.2020 at 23:59

Timetable

Here is the course’s teaching schedule. Check the description for possible other schedules.

DateTimeLocation
Tue 10.3.2020
12:15 - 13:45
Wed 8.4.2020
08:15 - 11:45
Thu 23.4.2020
14:15 - 15:45

Description

Opintojakso on suunnattu maisterivaiheen opiskelijoille.

Kurssin voi suorittaa joko suomeksi tai englanniksi

Opiskelija syventää erityispedagogista ja inklusiivisen kasvatuksen osaamistaan ja asiantuntemustaan

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

  • Eritellä yhteiskuntatieteellisen vammaistutkimuksen suuntauksia ja niiden keskeisiä piirteitä
  • Tarkastella kriittisesti erityispedagogiikan diskursseja ja käytäntöjä
  • Jäsentää teoreettisesti inklusiivisen kasvatuksen periaatteita
  • Analysoida (erityis)pedagogisia käytäntöjä inklusiivisen kasvatuksen näkökulmasta

Opintojaksolla tutustutaan yhteiskuntatieteelliseen vammaistutkimukseen, sen eri suuntauksiin ja sovelluksiin kasvatuksen kentällä, sekä sovelletaan näitä teorioita erityispedagogiikan ja inklusiivisen kasvatuksen kysymysten kriittiseen tarkasteluun.

Opintojakso toteutetaan työpaja- ja lukupiirityöskentelynä

Lukupiirityöskentelyn pohjalta kirjoitetaan ryhmänä essee/ryhmätehtävä

  • Kaikille pakollinen kirjallisuus:

Goodley, D. (2011). Introduction: Global Disability Studies. Teoksessa D. Goodley Disability Studies: An Interdisciplinary Introduction. Sage Publications: California, s. 1-21.

Kauffman, J.M., Anastasiou, D. & Maag, J. W. (2017): Special Education at the Crossroad: An Identity Crisis and the Need for a Scientific Reconstruction. Exceptionality, A Special Education Journal, 25(2), 139-155. DOI:10.1080/09362835.2016.1238380

Kuo, (2014). Understanding the Philosophical Foundations of Disabilities to Maximize the Potential of Response to Intervention. Educational Philosophy and Theory, DOI: 10.1080/00131857.2014.905763

Peder Haug (2017) Understanding inclusive education: ideals and reality, Scandinavian Journal of Disability Research, 19:3, 206-217, DOI: 10.1080/15017419.2016.1224778

  • Lisäksi erikseen sovittavaa kirjallisuutta

Ilmoitetaan opintojakson alkaessa.

Opintojakso arvioidaan asteikolla 0-5 ja arvosana annetaan lopputehtävän pohjalta kurssilla esitettyihin arviointikriteereihin perustuen. Jokainen ryhmäläinen saa saman arvosanan.

Opintojakso toteutetaan ajankohtaisen teeman mukaisesti luentosarjana, seminaarina tai muuna opetuksena. Toteutus tarkennetaan opetusohjelmassa.

Juho Honkasilta