Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
14.8.2019 at 09:00 - 3.9.2019 at 23:59

Timetable

Here is the course’s teaching schedule. Check the description for possible other schedules.

DateTimeLocation
Tue 3.9.2019
14:15 - 15:45
Tue 10.9.2019
16:15 - 17:45
Mon 23.9.2019
08:15 - 09:45
Thu 26.9.2019
14:15 - 15:45
Mon 30.9.2019
12:15 - 13:45
Thu 10.10.2019
12:15 - 13:45
Tue 15.10.2019
10:15 - 11:45

Description

Opintojakso on valinnainen.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:

 • osaa kuvata strategioiden ja visioiden merkityksen sekä omassa johtamisessaan että organisaation, kuten oppilaitoksen, ja toiminnan laadun kehittämiselle.

 • on saanut perustyövälineet henkilöstön osaamisen, hyvinvoinnin ja yhteisöllisyyden

arvioimiseen ja kehittämiseen

 • tietää miten tunnistetaan muutostarpeet työyhteisön toiminnassa

 • tietää pääpiirteittäin miten työyhteisön sisäistä muutosta ohjataan ja motivoidaan sekä miten toimitaan luovassa yhteistyössä ulkopuolisten kumppaneiden kanssa

Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on perustiedot

 • organisaatioiden ja johtamisen teorioista

 • pedagogista johtamisesta oppilaitoksissa ja muissa organisaatioissa

 • organisaation kulttuurin ja ilmapiirin kehittämisestä

 • moninaisten työyhteisöjen ja moniammattillisen osaamisen haasteista

Varhaiskasvatuksen opettajan opintosuunnan opiskelijoille jakson suorittamista suositellaan ajoitettavaksi ennen opintojaksoa Harjoittelut 15op, osa 2: Syventävä harjoittelu. Muissa opintosuunnissa ei suosituksia. Opintojakso järjestetään syyslukukaudella.

Opintojaksolla käsitellään:

 • Ammatillisia vuorovaikutustaitoja
 • Tärkeimpiä johtamisen suuntauksia historiasta nykypäivään
 • Pedagogista johtajuutta ja moniammatillista tiimityötä
 • Moniammatillista yhteistyötä kasvatuksen ja opetuksen organisaation näkökulmasta
 • Moniammatillista yhteistyötä oman organisaation ulkopuolisten toimijoiden kanssa sekä tähän liittyviä käytäntöjä ja säädöksiä
 • Työelämätaitoja, työhyvinvointia ja yhteisöllisyytta

Luentopäiväkirja, joka perustuu luentoihin ja opintojakson kirjallisuuteen.

 • Alvesson, M., & Spicer, A. (2014). Critical Perspectives on Leadership. In David V. Day (ed.) The Oxford Handbook of Leadership and Organizations. Oxford Handbooks Online. Pp. 1-13. Online publication, September 2013. DOI: 10.1093/oxfordhb/9780199755615.013.002 (Opettajan osoittamat luvut)
 • Wenger, E. (1998). Communities of practice: Learning, Meaning, and Identity. Cambridge: Cambridge University Press. (Opettajan osoittamat luvut)
 • Lisäksi opettajan osoittamia ajankohtaisia artikkeleita ja verkkomateriaalia.

Luentoihin liitetyt pohdintatehtävät. Ryhmäharjoitukset. Omatoiminen ohjeistettu ryhmätehtävä.

 • Ryhmätehtävä arvioidaan asteikolla hyväksytty–täydennettävä
 • Luentopäiväkirja arvioidaan asteikolla 0–5. Arviointikriteerit ovat opiskelijoiden saatavilla jakson Moodle-alustalla. Jakson arvosana perustuu luentopäiväkirjaan.

Opintojakso toteutetaan luento-opetuksena lukuvuonna 2019-2020.

Elina Fonsén (vastuuopettaja), Satu Valkonen