Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
12.2.2020 at 09:00 - 1.3.2020 at 23:59

Timetable

Here is the course’s teaching schedule. Check the description for possible other schedules.

DateTimeLocation
Wed 11.3.2020
08:15 - 09:45

Other teaching

30.03.2020 Mon 14.15-15.45
03.04.2020 Fri 10.15-11.45
07.04.2020 Tue 08.15-11.45
23.04.2020 Thu 12.15-15.45
Riikka Herva, Kauko Komulainen
Teaching language: Finnish
01.04.2020 Wed 14.15-15.45
06.04.2020 Mon 14.15-15.45
16.04.2020 Thu 08.15-11.45
22.04.2020 Wed 08.15-11.45
Riikka Herva, Kauko Komulainen
Teaching language: Finnish
01.04.2020 Wed 08.15-09.45
06.04.2020 Mon 14.15-15.45
22.04.2020 Wed 08.15-11.45
28.04.2020 Tue 12.15-15.45
Riikka Herva, Kauko Komulainen
Teaching language: Finnish
02.04.2020 Thu 12.15-13.45
03.04.2020 Fri 12.15-13.45
08.04.2020 Wed 08.15-11.45
24.04.2020 Fri 10.15-13.45
Riikka Herva, Kauko Komulainen
Teaching language: Finnish
30.03.2020 Mon 08.15-09.45
02.04.2020 Thu 12.15-13.45
06.04.2020 Mon 08.15-11.45
20.04.2020 Mon 10.15-13.45
Riikka Herva, Kauko Komulainen
Teaching language: Finnish
31.03.2020 Tue 10.15-11.45
02.04.2020 Thu 10.15-11.45
07.04.2020 Tue 12.15-15.45
21.04.2020 Tue 10.15-13.45
Riikka Herva, Kauko Komulainen
Teaching language: Finnish
30.03.2020 Mon 12.15-13.45
01.04.2020 Wed 10.15-11.45
16.04.2020 Thu 12.15-15.45
27.04.2020 Mon 12.15-15.45
Riikka Herva, Kauko Komulainen
Teaching language: Finnish
31.03.2020 Tue 12.15-13.45
03.04.2020 Fri 10.15-11.45
22.04.2020 Wed 12.15-15.45
30.04.2020 Thu 12.15-15.45
Riikka Herva, Kauko Komulainen
Teaching language: Finnish
30.03.2020 Mon 10.15-11.45
01.04.2020 Wed 12.15-13.45
06.04.2020 Mon 12.15-15.45
29.04.2020 Wed 08.15-11.45
Riikka Herva, Kauko Komulainen
Teaching language: Finnish

Description

Opintojakso on pakollinen erityispedagogiikan, luokanopettajan ja kotitalousopettajan opintosuunnan opiskelijoille.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää

  • draamaopetuksen teoreettisia perusteita,
  • kokonaisvaltaisen vuorovaikutuksen merkityksen avoimissa oppiympäristöissä toimiessaan.

Opiskelija osaa

  • jäsentää vuorovaikutustilanteita ja ratkoa niiden ongelmia draaman keinoin,
  • suunnitella, toteuttaa ja arvioida draamallisia vuorovaikutustilanteita.

Opintojakson suositeltu suoritusajankohta on ensimmäinen opintovuosi. Opintojakso järjestetään opintosuuntien opintopolkujen mukaisesti.

Opintojaksolla

  • perehdytään teoreettisesti ja ryhmämuotoisen toiminnan avulla kouluopetukseen soveltuviin draaman työtapoihin ja toimintamuotoihin,
  • harjoitellaan opettajan vuorovaikutuksellisten valmiuksien omaksumista ja reflektoimista draamaopetuksessa.
  • Toivanen, T. (2015). Lentoon! Draama ja teatteri koulussa (uusittu painos, soveltuvin osin). Helsinki: Sanoma Pro.
  • Ajankohtaisia artikkeleita opettajan ilmoituksen mukaan maks. 20 s.

Arviointi perustuu luentoihin ja kirjallisuuteen pohjautuvaan kirjalliseen pari- tai pienryhmätehtävään, joka arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty.

Harjoitustyö ja sen kirjallinen osio.

Yliopistonlehtori Tapio Toivanen