Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol

Description

VO-opiskelijat jotka tekevät syventävän harjoittelun syksyllä 2019 (nopeuttajat), tämä 3. vsk.n osuus on laajuudeltaan 1op (OPS 2017-2020).

HUOM!

Pakollinen osallistuminen

  • 2017-2020 opetussuunnitelman mukaan eteneville, joilla on tähän mennessä vain 1 op opintojaksoista (ensimmäinen vuosi, eli käytännössä kaikki muut paitsi siirtyjät ).
  • 2012-2016 tai 2016-2020 tutkintovaatimusten mukaan eteneville joilla puuttuu yksi tai kaksi opintopistettä opettajuuden kasvu ja suunnittelu opintojaksosta (pyydäthän opettajalta merkinnän oikealla laajuudella)

Muissa tilanteissa (pistemäärä vanhojen tutkintovaatimusten mukaan etenevillä täynnä) tämän voi käyttää tutkinnossa vapaasti valittaviin opintoihin 1op:n laajuudella.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • tuntee lastentarhanopettajan koulutuksen opetussuunnitelman
  • osaa jäsentää kasvatusnäkemystään ja opettajuuttaan
  • kykenee perustelemaan pedagogisia näkemyksiään ja keskustelemaan kasvatuksen kysymyksistä

Ensimmäinen ja kolmas opiskeluvuosi

Opintojakson sisältö:

  • Opetusohjelman lähtökohtia, opetussuunnitelmaa ja opiskelijan opintopolun rakentumista
  • kasvatusnäkemyksen olemusta ja kehittymistä
  • kasvatuksen ilmiöitä ja argumentaatiotaitoja

Opintojakson opettajan osoittama ajankohtainen tieteellinen artikkeli

Arviointiasteikko: hyväksytty/täydennettävä

Ilmoittaudu siihen ryhmään jossa on syventävän harjoittelun ohjaajasi (kun se on tiedossa).

Opintojakso toteutetaan lähiopetuksena ja se koostuu luennoista ja ryhmäopetuksesta. Opiskelijan tulee osallistua ryhmätunteihin ja tehdä niihin liittyvät tehtävät.

Anita Virtanen