Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
2.10.2019 at 09:00 - 28.10.2019 at 23:59

Timetable

Here is the course’s teaching schedule. Check the description for possible other schedules.

DateTimeLocation
Mon 28.10.2019
10:15 - 11:45
Wed 30.10.2019
12:15 - 13:45
Mon 4.11.2019
10:15 - 11:45
Wed 6.11.2019
12:15 - 13:45
Wed 13.11.2019
12:15 - 13:45
Mon 18.11.2019
10:15 - 11:45
Wed 20.11.2019
12:15 - 13:45
Mon 25.11.2019
10:15 - 11:45
Wed 27.11.2019
12:15 - 13:45
Mon 9.12.2019
10:15 - 11:45
Wed 11.12.2019
12:15 - 13:45

Description

Kursen är obligatorisk för studeranden inom studieinriktningen för lärare inom småbarnspedagogik.

Efter studieavsnittet

 • har studenten fått kunskap om kulturbegreppets mångfascetterade betydelse i relation till pedagogisk verksamhet
 • har studenten fått förståelse för skillnader mellan barnkultur skapad av, för eller tillsammans med barn
 • har studenten utvecklat ett kreativt och reflektivt förhållningssätt till barnkulturella uttrycksformer
 • har studenten fått ökad förståelse om integration, kulturell mångfald och identitetsprocesser i förhållande till barn under skolålder

Studenterna rekommenderas avlägga kursen under det första studieåret.

Under studieavsnittet behandlas

 • teorier kring kultur och kulturella uttryck
 • barnkulturens olika verksamhetsfält och uttrycksformer
 • hur det barnkulturella området visar sig ur det mångkulturella samhällets perspektiv
 • fenomen som ansluter till stereotypier, rasism och förhållandet mellan majoriteter och minoriteter

Obligatorisk litteratur

 • Baldock, P. (2010). Understanding Cultural Diversity in the Early Years. London: Sage.
 • Lunneblad, J. (2009). Den mångkulturella förskolan: motsägelser och möjligheter. Lund: Studentlitteratur
 • Ett förslag till ett kulturpolitiskt program för barn (2014). Undervisnings- och kulturministeriets utredningar 2014:9.
 • Därtill 2-5 artiklar och annat material enligt kursledarens anvisningar

Kurs- och processdagbok, litteraturseminarium.

Bedömningen baserar sig på tentamen eller inlämningsuppgifter. Bedömning enligt skalan 0-5.

Föreläsningar, övningar och verksamhetsförlagda övningar