Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
2.10.2019 at 09:00 - 20.10.2019 at 23:59

Timetable

Here is the course’s teaching schedule. Check the description for possible other schedules.

DateTimeLocation
Wed 30.10.2019
14:15 - 15:45
Mon 4.11.2019
12:15 - 13:45
Tue 12.11.2019
12:15 - 13:45
Tue 14.1.2020
10:15 - 11:45

Other teaching

13.11.2019 Wed 14.15-15.45
20.11.2019 Wed 09.30-12.00
27.11.2019 Wed 14.15-16.45
02.12.2019 Mon 12.15-14.45
11.12.2019 Wed 14.15-15.45
20.01.2020 Mon 12.15-14.45
29.01.2020 Wed 14.15-15.45
11.02.2020 Tue 14.15-15.45
Christa Koski
Teaching language: Finnish, Swedish
13.11.2019 Wed 16.00-17.45
20.11.2019 Wed 09.30-12.00
27.11.2019 Wed 14.15-16.45
02.12.2019 Mon 12.15-14.45
11.12.2019 Wed 14.15-15.45
22.01.2020 Wed 14.15-16.45
30.01.2020 Thu 14.15-15.45
11.02.2020 Tue 14.15-15.45
Christa Koski
Teaching language: Finnish, Swedish

Description

Kursen är obligatorisk för studenter inom studieinriktningen för lärare inom småbarnspedagogik.

Efter studieavsnittet

 • förstår studenten de kännetecknande dragen i den musikaliska utvecklingen hos barn under skolåldern
 • känner studenten till musikens grundelement och olika musikaliska uttrycksformer
 • har studenten prövat enkla rytm- och melodiinstrument och förstått musikens funktion och användningsmöjligheter i småbarnspedagogiken
 • har studenten fått grundläggande färdigheter inom baby- och knatterytmik
 • vet studenten hur man planerar, genomför och utvärderar musikpedagogisk verksamhet med barn under skolåldern

Studenterna rekommenderas avlägga kursen under det första studieåret.

Under studieavsnittet behandlas

 • den musikaliska utvecklingen hos barn under skolåldern och musikpedagogikens särdrag inom småbarnspedagogiken
 • musiken byggstenar och grundläggande begrepp
 • olika musikaliska arbetsätt inom småbarnspedagogiken
 • hur man ackompanjerar musik i barngrupp och förverkligar musikstunder i daghem och förskola
 • hur man utnyttjar digitalt material som stöd för musikverksamheten i daghem och förskola

Föreläsningar, övningar och verksamhetsförlagda övningar

Obligatorisk litteratur

 • Sæther, M. & Aalberg, A. E. (2014). Barnet och musiken. En introduktion i musikpedagogik för förskollärare.Malmö: Gleerupsutbildning.
 • Still, J.(2011).Musikalisk lärandemiljö.Planerade musikaktiviteter med småbarn i daghem. Åbo: Åbo Akademis förlag.
 • Lindeberg, A-M. & Ruokonen, I. (toim.) (2017). Musiikki varhaiskasvatuksessa käsikirja. Helsinki: Classicus.
 • Därtill 2-5 artiklar och annat material enligt kursledarens anvisningar

Referenslitteratur

 • Ruokonen, I. (2016). Esi- ja alkuopetuksen musiikin didaktiikka. Helsinki: Finn Lectura.
 • Wallerstedt, C. (2015) Musikdidaktik i förskolan. Att utveckla barns skapande förskolan. Gothia Fortbildning.

Bedömningen baserar sig på skriftlig tentamen eller inlämningsuppgifter.

Föreläsningar, övningar och verksamhetsförlagda övningar

Universitetslektor Hannah Kaihovirta