Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
12.2.2020 at 09:00 - 9.3.2020 at 23:59

Timetable

Here is the course’s teaching schedule. Check the description for possible other schedules.

DateTimeLocation
Mon 9.3.2020
14:15 - 15:45
Mon 16.3.2020
14:15 - 15:45
Mon 23.3.2020
14:15 - 15:45
Mon 30.3.2020
14:15 - 15:45
Tue 7.4.2020
12:15 - 13:45
Mon 27.4.2020
12:15 - 15:45

Other teaching

11.03.2020 Wed 12.15-15.45
25.03.2020 Wed 14.15-15.45
08.04.2020 Wed 12.15-13.45
16.04.2020 Thu 12.15-15.45
24.04.2020 Fri 12.15-13.45
Lili-Ann Wolff
Teaching language: Swedish
12.03.2020 Thu 14.15-17.45
26.03.2020 Thu 10.15-11.45
08.04.2020 Wed 14.15-15.45
17.04.2020 Fri 12.15-15.45
24.04.2020 Fri 10.15-11.45
Lili-Ann Wolff
Teaching language: Swedish
18.03.2020 Wed 12.15-13.45
01.04.2020 Wed 12.15-13.45
20.04.2020 Mon 12.15-13.45
Teaching language: Swedish

Description

Kursen är obligatorisk för studenter inom studieinriktningen för lärare inom småbarnspedagogik.

Efter studieavsnittet

 • förstår studenten grundläggande och aktuella frågor som berör natur, miljö och hållbarhet utgående från teoretiska perspektiv, samt internationell och nationell policy.
 • känner studenten till naturvetenskapernas och naturens mångfacetterade roll i barns lärande- och erfarenhetsvärld
 • har studenten förståelse för vad miljöfostran och en hållbar livsstil innebär
 • kan studenten tillämpa centrala principer om natur- och miljöfostran i olika lärmiljöer

Studenterna rekommenderas avlägga kursen under det första studieåret.

Under studieavsnittet behandlas

 • teoretiska utgångspunkter för hållbar utveckling, miljöpedagogik och naturundervisning
 • hur man planerar, förverkligar och utvärderar miljöpedagogik och naturundervisning inom småbarnspedagogiken
 • verksamhetsområden och lärmiljöer inom miljöpedagogik och naturundervisning, samt deras betydelse för barns utveckling

Föreläsningar och övningar. Studiebesök.

Obligatorisk litteratur

 • Barr, A., Nettrup, A. & Rosdahl, A. (2011). Naturförskola - lärande för hållbar utveckling. Stockholm: Lärarförbundets förlag.
 • Elfström. I., Nilsson, B., Sterner, L. & Wehner-Godée, C. (2008). Barn och naturvetenskap. Upptäcka, utforska, lära. Stockholm: Liber.
 • Parikka-Nihti, M. & Suomela, L. (2014). Iloa ja ihmettelyä: Ympäristökasvatus varhaislapsuudessa. Jyväskylä: PS-Kustannus.
 • Därtill 2-5 artiklar och annat material enligt kursledarens anvisningar

Referenslitteratur

 • Sträng, M. & Persson, S. (2003). Små barns stigar i omvärlden. Lund: Studentlitteratur. (kap. 4: sid. 107-128).

Bedömningen baserar sig på tentamen eller inlämningsuppgifter. Bedömning enligt skalan 0-5.

Föreläsningar och övningar. Studiebesök.

Universitetslektor Lili-Ann Wolff