Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
14.8.2019 at 09:00 - 2.9.2019 at 23:59

Timetable

Here is the course’s teaching schedule. Check the description for possible other schedules.

DateTimeLocation
Mon 2.9.2019
10:15 - 11:45
Thu 5.9.2019
12:15 - 13:45
Mon 9.9.2019
10:15 - 11:45
Mon 16.9.2019
10:15 - 11:45
Mon 23.9.2019
12:15 - 13:45
Mon 30.9.2019
12:15 - 13:45
Mon 7.10.2019
10:15 - 11:45

Other teaching

09.09.2019 Mon 14.15-15.45
17.09.2019 Tue 08.15-09.45
24.09.2019 Tue 08.15-09.45
01.10.2019 Tue 10.15-11.45
07.10.2019 Mon 12.15-13.45
14.10.2019 Mon 12.15-13.45
Laura Tuohilampi
Teaching language: Swedish
09.09.2019 Mon 12.15-13.45
17.09.2019 Tue 10.15-11.45
23.09.2019 Mon 14.15-15.45
01.10.2019 Tue 08.15-09.45
08.10.2019 Tue 12.15-13.45
14.10.2019 Mon 10.15-11.45
Laura Tuohilampi
Teaching language: Swedish

Description

Kursen är obligatorisk för studenter inom studieinriktningen för lärare inom småbarnspedagogik.

Efter studieavsnittet

 • kan studenten förstå hur matematik kan bli en del av vardagen i småbarnspedagogisk verksamhet utgående från teorier om barns matematiklärande
 • förstår studenten matematikdidaktiska termer och grundläggande matematiska begrepp
 • diskuterar studenten hur matematik relaterar till andra kunskapsområden i daghem och förskola
 • reflekterar studenten över barns matematiska tänkande och utvecklar och sporrar till pedagogisk verksamhet som stödjer barns matematiklärande i vardagen

Studenterna rekommenderas avlägga kursen under det andra studieåret.

Under studieavsnittet behandlas

 • matematik som ett socialt och kulturellt fenomen i barndomen
 • matematik som en del av daghemmets och förskolans vardag
 • teorier om barns matematiska tankeutveckling och begreppsbildning
 • tidig matematikinlärning och barns förmåga till problemlösning

Föreläsningar, övningar, och skriftligt arbete.Univ

Obligatorisk litteratur

 • Björklund, C. (2010). En, två, många – om barns tidiga matematiska tänkande. Stockholm: Liber.
 • Emanuelsson, G. & Doverborg, E. (2006). Matematik i förskolan. Nämnaren Tema 7. Göteborg: NCM, Göteborgs universitet.
 • Persson, A. & Wiklund, L. (2008). Hur långt är ett äppelskal? – tematiskt arbete i förskoleklass. Stockholm: Liber.
 • Därtill 2-5 artiklar och annat material enligt kursledarens anvisningar

Bedömningen baserar sig på tentamen eller inlämningsuppgifter. Bedömning enligt skalan 0-5.

Föreläsningar, övningar, och skriftligt arbete.

Universitetslärare Ulrika Ekstam