Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
14.8.2019 at 09:00 - 4.9.2019 at 23:59

Timetable

Here is the course’s teaching schedule. Check the description for possible other schedules.

DateTimeLocation
Wed 4.9.2019
14:15 - 15:45
Wed 11.9.2019
14:15 - 15:45
Wed 18.9.2019
12:15 - 13:45
Wed 25.9.2019
12:15 - 13:45
Wed 2.10.2019
14:15 - 15:45
Tue 8.10.2019
14:15 - 15:45
Wed 16.10.2019
12:15 - 13:45

Other teaching

04.09.2019 Wed 12.15-13.45
11.09.2019 Wed 12.15-13.45
18.09.2019 Wed 14.15-15.45
25.09.2019 Wed 14.15-15.45
02.10.2019 Wed 12.15-13.45
08.10.2019 Tue 12.15-13.45
16.10.2019 Wed 14.15-15.45
Ann-Christin Furu
Teaching language: Finnish, Swedish
04.09.2019 Wed 14.15-15.45
11.09.2019 Wed 14.15-15.45
18.09.2019 Wed 12.15-13.45
25.09.2019 Wed 12.15-13.45
02.10.2019 Wed 14.15-15.45
08.10.2019 Tue 14.15-15.45
16.10.2019 Wed 12.15-13.45
Ann-Christin Furu
Teaching language: Swedish

Description

Studieavsnittet är obligatorisk för studenter inom studieinriktningen för lärare inom småbarnspedagogik.

Efter studieavsnittet

 • känner studenten till språkvetenskapens grundläggande begrepp och teorier
 • har studenten fördjupat sin kunskap om barns språkutveckling
 • har studenten fördjupat sin förståelse för flerspråkighet ur individ-, familje- och samhällsperspektiv
 • är studenten medveten om pedagogens roll som språklig förebild, betydelsen av en språkutvecklande miljö och sambandet mellan språk och lärande

Studenterna rekommenderas avlägga kursen under det andra studieåret.

Under studieavsnittet behandlas

 • flerspråkighetsforskning i finländsk och internationell belysning
 • praktiska metoder för att bejaka barnets språk och språkutveckling i daghems- och förskolemiljö
 • svenska som andra språk samt språktillägnande genom språkbad
 • hur studenterna kontinuerligt kan utveckla sitt eget språk

Obligatorisk litteratur

 • Harju-Luukkainen, H. & Kultti, A. (2017) Undervisning i flerspråkig förskola. Gleerups.
 • Bjar, L. & Liberg, C. (Red.). (2010). Barn utvecklar sitt språk. Lund: Studentlitteratur.
 • Nurmilaakso, M. & Välimäki, A-L. (Red.).(2011). Lapsi ja kieli. Kielellinen kehittyminen varhaiskasvatuksessa. Opas 13.
 • Därtill 2-5 artiklar och annat material enligt kursledarens anvisningar

Referenslitteratur

 • Lindö, R. (2009). Det tidiga språkbadet. Lund: Studentlitteratur.
 • Sandvik, M. & Spurkland, M. (2011). Språkstimulera och dokumentera i den flerspråkiga förskolan. Lund: Studentlitteratur.

Studiebesök

Bedömningen baserar sig på tentamen eller inlämningsuppgifter. Bedömning enligt skalan 0-5.

Föreläsningar, övningar

Universitetslektor Ann-Christin Furu