Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
2.10.2019 at 09:00 - 29.10.2019 at 23:59

Timetable

Here is the course’s teaching schedule. Check the description for possible other schedules.

DateTimeLocation
Tue 29.10.2019
14:30 - 16:00
Mon 4.11.2019
16:30 - 18:00
Thu 21.11.2019
14:30 - 16:00
Tue 10.12.2019
14:30 - 16:00

Other teaching

07.11.2019 Thu 16.30-20.00
14.11.2019 Thu 16.30-20.00
21.11.2019 Thu 16.30-18.00
21.11.2019 Thu 16.30-18.00
25.11.2019 Mon 14.30-18.00
25.11.2019 Mon 14.30-18.00
28.11.2019 Thu 16.30-20.00
02.12.2019 Mon 16.00-19.30
Teaching language: Finnish, Swedish
05.11.2019 Tue 14.30-18.00
12.11.2019 Tue 14.30-18.00
19.11.2019 Tue 15.30-19.00
21.11.2019 Thu 18.30-20.00
21.11.2019 Thu 18.30-20.00
26.11.2019 Tue 15.30-19.00
03.12.2019 Tue 15.00-18.30
Teaching language: Finnish, Swedish

Description

Kursen är obligatorisk för studenter inom studieinriktningen för lärare inom småbarnspedagogi.

Efter studieavsnittet

  • kan studenten på ett kreativt sätt omsätta olika hantverkstekniker i skapande verksamhet med barn
  • förstår studenten hur hantverks- och textilarbetsprocesser med olika material stöder barnets helhetsmässiga utveckling och lärande
  • kan studenten planera och förverkliga olika verksamheter inom småbarnspedagogiken med utgångspunkt i hantverks- och textilarbete.

Studenterna rekommenderas avlägga kursen under det andra studieåret.

Under studieavsnittet behandlas

  • olika innehåll, metoder och material inom hantverks- och textilarbete som lämpar sig för småbarnspedagogiken
  • hur man planerar, förverkligar och utvärderar skapande hantverksprocesser i den pedagogiska verksamheten
  • integrering av olika slöjdprocesser i den övriga verksamheten

Föreläsningar, övningar och eget praktiskt arbete

Obligatorisk litteratur

  • Ruokonen, I., Rusanen, S. & Välimäki, A-L. (toim.). (2009). Taidekasvatus varhaiskasvatuksessa. Helsinki: THL. ﷟Htp://www.thl.fi/thl-client/pdfs/3ade1cb7-b61e- 4c73-b0a8-b0305b3f927b
  • Trageton, A. (2009). Lek med material. Konstruktionslek och barns utveckling. (2a uppl.) Stockholm: Liber.
  • Därtill 2-5 artiklar och annat material enligt kursledarens anvisningar

Bedömningen baserar sig på skriftlig tentamen eller inlämningsuppgifter, portfolio. Bedömningsskalan är 0-5.

Föreläsningar, övningar och eget praktiskt arbete

Universitetslektor Hannah Kaihovirta