Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
11.12.2019 at 09:00 - 14.1.2020 at 23:59

Timetable

Here is the course’s teaching schedule. Check the description for possible other schedules.

DateTimeLocation
Tue 14.1.2020
12:15 - 15:45
Tue 28.1.2020
08:15 - 09:45
Mon 10.2.2020
14:15 - 15:45
Fri 14.2.2020
12:15 - 13:45

Other teaching

16.01.2020 Thu 08.00-12.00
22.01.2020 Wed 12.00-14.00
27.01.2020 Mon 08.15-11.45
30.01.2020 Thu 12.15-15.45
14.02.2020 Fri 08.15-11.45
Sari Slotte
Teaching language: Swedish

Description

Kursen är obligatorisk för studenter inom studieinriktningen för lärare inom småbarnspedagogik.

Efter studieavsnittet

 • känner studenten till dokument och rekommendationer som styr rörelseaktiviteter på daghem
 • förstår studenten barns fysiska och motoriska utveckling och hur rörelse påverkar barns hälsa i ett helhetsperspektiv
 • är studenten bekant med olika verksamhetsmiljöer för rörelseaktiviteter och lek
 • kan studenten planera, genomföra och utvärdera rörelseaktiviteter i olika verksamhetsmiljöer

Studenterna rekommenderas avlägga kursen under det första studieåret.

Under studieavsnittet behandlas

 • teorier kring den motoriska utvecklingen hos barn under skolåldern
 • olika verksamhetsmiljöer och rörelseaktiviteter för fysisk fostran med små barn
 • hur motoriska färdigheterna och rörelseaktiviteterna står i relation till hälsobefrämjande

Föreläsningar, övningar och verksamhetsförlagda övningar

Obligatorisk litteratur

 • Karvonen, P, Siren-Tiusanen, H. & Vuorinen, R. (2003). Varhaisvuosien liikunta. Lahti: VK-kustannus.
 • Osnes, H., Skaug, HN. & Eid Kaarby, KM. (2012). Kropp, rörelse och hälsa i förskolan. Lund: Studentlitteratur
 • Zimmer, R. (2002). Liikuntakasvatuksen käsikirja. Didaktis-metodisia perusteita ja käytännön ideoita. Helsinki: Lasten Keskus.
 • Därtill 2-5 artiklar och annat material enligt kursledarens anvisningar

Bedömningen baserar sig på skriftlig tentamen eller inlämningsuppgifter, portfolio. Bedömningsskalan är 0-5.

Föreläsningar, övningar och verksamhetsförlagda övningar

Universitetslektor Hannah Kaihovirta