Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
11.12.2019 at 09:00 - 15.1.2020 at 23:59

Timetable

Here is the course’s teaching schedule. Check the description for possible other schedules.

DateTimeLocation
Wed 15.1.2020
10:15 - 11:45
Wed 22.1.2020
08:15 - 09:45
Wed 29.1.2020
10:15 - 11:45
Wed 5.2.2020
10:15 - 11:45
Wed 12.2.2020
10:15 - 11:45
Wed 12.2.2020
12:15 - 13:45
Mon 17.2.2020
14:15 - 15:45
Wed 19.2.2020
10:15 - 11:45

Description

Kursen är obligatorisk för studenter inom studieinriktningen för lärare inom småbarnspedagogik.

Efter studieavsnittet

  • har studenten fått fördjupad förståelse för kommunikationens, dialogens och relationens betydelse i pedagogisk verksamhet
  • har studenten utvecklat färdigheter i att reflektera över sig själv och andra i olika kommunikationssituationer
  • har studenten utvecklat sin förmåga att i pedagogiskt syfte samspela med barn och vuxna

Studenterna rekommenderas avlägga kursen under det andra studieåret.

Under studieavsnittet behandlas

  • Kommunikationens betydelse och olika sätt att kommunicera
  • Dialog och samverkan mellan människor
  • Relationskompetens

Föreläsningar och övningar.

Obligatorisk litteratur

  • Hilmarsson, H.TH. (2010). Samtalet med känslomässig intelligens. Lund: Studentlitteratur. ISBN 978-91-44-06885-5
  • Juul, J & Jensen, H. (2009). Relationskompetens i pedagogernas värld. Stockholm: Liber. ISBN 978-91-47-02060-7
  • Lennéer Axelson, B. & Thylefors, I. (2013) Konflikter: uppkomst, dynamik och hantering. Stockholm: Natur & Kultur.
  • Därtill 2-5 artiklar och annat material enligt kursledarens anvisningar

Kurs- och processdagbok

Godkänt / Underkänt

Universitetslektor Ann-Christin Furu