Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol

Timetable

Here is the course’s teaching schedule. Check the description for possible other schedules.

DateTimeLocation
Tue 5.9.2017
08:15 - 09:45
Wed 6.9.2017
10:15 - 11:45
Tue 12.9.2017
08:15 - 09:45
Wed 13.9.2017
10:15 - 11:45
Mon 2.10.2017
10:15 - 11:45
Wed 4.10.2017
10:15 - 11:45
Wed 11.10.2017
08:15 - 09:45

Other teaching

06.09.2017 Wed 12.15-13.45
13.09.2017 Wed 14.15-15.45
15.09.2017 Fri 12.15-13.45
11.10.2017 Wed 12.15-13.45
12.10.2017 Thu 10.15-11.45
Lotta Uusitalo-Malmivaara
Teaching language: Finnish
06.09.2017 Wed 12.15-13.45
13.09.2017 Wed 14.15-15.45
14.09.2017 Thu 12.15-13.45
11.10.2017 Wed 10.15-11.45
12.10.2017 Thu 10.15-11.45
Lotta Uusitalo-Malmivaara
Teaching language: Finnish
07.09.2017 Thu 12.15-13.45
13.09.2017 Wed 14.15-15.45
15.09.2017 Fri 08.15-09.45
15.09.2017 Fri 08.15-09.45
15.09.2017 Fri 08.15-09.45
11.10.2017 Wed 10.15-11.45
12.10.2017 Thu 10.15-11.45
Minna Saarinen, Lotta Uusitalo-Malmivaara
Teaching language: Finnish
08.11.2017 Wed 12.00-15.00
Eira Suhonen
Teaching language: Finnish
19.09.2017 Tue 12.15-13.45
22.09.2017 Fri 12.15-13.45
26.09.2017 Tue 12.15-13.45
12.10.2017 Thu 10.15-11.45
13.10.2017 Fri 10.15-11.45
Minna Saarinen, Lotta Uusitalo-Malmivaara
Teaching language: Finnish
Teaching language: Finnish
06.09.2017 Wed 12.15-13.45
13.09.2017 Wed 12.15-13.45
15.09.2017 Fri 08.15-09.45
11.10.2017 Wed 10.15-11.45
12.10.2017 Thu 14.15-15.45
Marja Syrjämäki
Teaching language: Finnish
07.09.2017 Thu 12.15-13.45
14.09.2017 Thu 10.15-11.45
15.09.2017 Fri 12.15-13.45
12.10.2017 Thu 12.15-13.45
13.10.2017 Fri 10.15-11.45
Marja Syrjämäki
Teaching language: Finnish

Description

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • osaa erotella sopeutumisvaikeuksia, jotka liittyvät kehitys-, persoonallisuus- ja ympäristötekijöihin
  • osaa ottaa opetuksessaan oppilaiden sopeutumisvaikeudet huomioon ja reflektoida omaa toimintaansa
  • perehtyy erityispedagogiseen tutkimukseen ja kykenee sen perusteella arvioimaan, ennustamaan ja tukemaan oppilaiden kehitystä
  • osaa kehittää oppimateriaalia ja uusia opetustapoja erityisopetukseen sekä organisoida yhteistyötä suunniteltaessa erityisopetuksen järjestelyjä

Toinen opiskeluvuosi, I periodi.

Huom.! Ilmoittaudu aina omaan samaan kotiryhmääsi jokaisella opintojaksolla niin, että myös ryhmän numero on koko ajan sama! (ELO1 tai ELO2, EO tai VEO1 ja VEO2). Muissa kuin omassa kotiryhmässä kurssille osallistuminen ei ole mahdollista.

Tutkinto-opiskelijat ilmoittautuu tutkinto-opiskelijat ryhmään.

Luokanopettaja-opiskelijat, joilla EO-suuntautuminen: Ilmoittautukaa VEO+ LO ryhmään.

Algozzine, R. F., Daunic, A., & Smith, S. W. (2010). Preventing problem behaviors: Schoolwide programs and classroom practices. Thousand Oaks: Corwin Press. 248 s.
Clough, P., Garner, P., Pardeck, J.T., & Yuen, F.K.O. (toim.) (2005). Handbook of emotional & behavioural difficulties. Osat I ja III, sivut 1–102 ja 223–369. London: Sage. 247 s.
Kazdin, A. E. (2013). Behavior modification in applied settings. 5th, 6th, or 7th edition. Long Grave: Waveland Press. 465 s.
Reducing behavior problems in the elementary school classroom, IES practice guide, What works clearinghouse. 87 s. http://ies.ed.gov/ncee/wwc/pdf/practiceguides/behavior_pg_092308.pdf
Seligman, M. E., Ernst, R. M., Gillham, J., Reivich, K., & Linkins, M. (2009, May 27). Positive education: Positive psychology and classroom interventions. Oxford review of education, 35(3), 293-311.
Uusitalo-Malmivaara, L. (toim.) (2014). Positiivisen psykologian voima. Jyväskylä: PS-kustannus.

Opintojakso arvioidaan asteikolla 0–5.

Hyväksytty suoritus edellyttää opetukseen osallistumista sekä luentoihin ja kolmeen kirjaan tai artikkeliin perustuvan tentin suorittamista. Reducing Behaviour Problems on pakollinen teos, jonka lisäksi tentitään joko 1) Clough ym. sekä Uusitalo-Malmivaara (toim.) tai Seligman ym., 2) Kazdin tai 3) kaksi luennoitsijan ilmoittamaa artikkelia.

Yliopistonlehtori Eira Suhonen