Instruction

Name Cr Method of study Time Location Organiser
Aivot ja oppiminen 5 Cr General Examination 14.7.2020 - 14.7.2020
Name Cr Method of study Time Location Organiser
Aivot ja oppiminen 5 Cr General Examination 5.5.2020 - 5.5.2020
Aivot ja oppiminen 5 Cr Course 17.2.2020 - 2.3.2020
Aivot ja oppiminen 5 Cr General Examination 13.8.2019 - 13.8.2019
Aivot ja oppiminen 5 Cr General Examination 7.5.2019 - 7.5.2019
Aivot ja oppiminen 5 Cr Course 19.2.2019 - 4.3.2019
Aivot ja oppiminen 5 Cr General Examination 14.8.2018 - 14.8.2018
Aivot ja oppiminen 5 Cr General Examination 8.5.2018 - 8.5.2018
Aivot ja oppiminen 5 Cr Course 20.2.2018 - 2.3.2018

Target group

Pakollinen erityispedagogiikan opintosuunnan opiskelijoille ja erillisiä erityisopettajan opintoja suorittaville. Valinnainen muille koulutusohjelman opiskelijoille.

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • ymmärtää aivojen muovautuvan toiminnan ja oppimisen välisen yhteyden
  • ymmärtää oppimisen jatkuvana ja vuorovaikutuksellisena prosessina
  • ymmärtää oppimisvaikeudet kehityksellisenä ja moniulotteisena ilmiönä
  • osaa tunnistaa aktiivisen oppimisprosessin merkkejä tai niiden puuttumisia käyttäytymisessä
  • ymmärtää aikuisen antaman myönteisen tuen merkityksen lapsille ja nuorille

Timing

Erityispedagogiikan opintosuunnan opiskelijat: ensimmäinen opiskeluvuosi.

Contents

Opintojaksossa käsitellään

  • aivojen toiminnan perusperiaatteita
  • keskushermoston kehitystä ja aivotoiminnan muovautuvuutta
  • aivojen muovautuvuuden tukemista
  • oppimisvaikeuksien diagnostiikkaan liittyviä erityiskysymyksiä
  • aikuisen vastuuta myönteisen oppimisympäristön rakentumisessa

Study materials

Sajaniemi, N., Suhonen, E., Nislin, M., & Mäkelä, J. (2015). Stressin säätely – kehityksen, vuorovaikutuksen ja oppimisen ydin. Jyväskylä: PS-kustannnus.

Huotilainen, M. & Peltonen, L. (2017). Tunne aivosi. Otava.

Assessment practices and criteria

Opintojakso arvioidaan asteikolla 0–5.

Completion methods

Luennot. Luentoihin ja kirjallisuuteen pohjautuva tentti.