Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
11.12.2019 at 09:00 - 8.1.2020 at 23:59

Timetable

Here is the course’s teaching schedule. Check the description for possible other schedules.

DateTimeLocation
Mon 17.2.2020
08:15 - 11:45
Tue 18.2.2020
12:00 - 16:00
Thu 20.2.2020
08:15 - 11:45
Fri 21.2.2020
10:00 - 14:00
Mon 24.2.2020
08:15 - 11:45
Tue 25.2.2020
08:00 - 12:00
Fri 28.2.2020
08:15 - 11:45
Fri 28.2.2020
12:00 - 16:00

Other teaching

02.03.2020 Mon 14.00-17.00
Nina Sajaniemi
Teaching language: Finnish

Description

Pakollinen erityispedagogiikan opintosuunnan opiskelijoille ja erillisiä erityisopettajan opintoja suorittaville. Valinnainen muille koulutusohjelman opiskelijoille.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • ymmärtää aivojen muovautuvan toiminnan ja oppimisen välisen yhteyden
  • ymmärtää oppimisen jatkuvana ja vuorovaikutuksellisena prosessina
  • ymmärtää oppimisvaikeudet kehityksellisenä ja moniulotteisena ilmiönä
  • osaa tunnistaa aktiivisen oppimisprosessin merkkejä tai niiden puuttumisia käyttäytymisessä
  • ymmärtää aikuisen antaman myönteisen tuen merkityksen lapsille ja nuorille

Erityispedagogiikan opintosuunnan opiskelijat: ensimmäinen opiskeluvuosi.

Opintojaksossa käsitellään

  • aivojen toiminnan perusperiaatteita
  • keskushermoston kehitystä ja aivotoiminnan muovautuvuutta
  • aivojen muovautuvuuden tukemista
  • oppimisvaikeuksien diagnostiikkaan liittyviä erityiskysymyksiä
  • aikuisen vastuuta myönteisen oppimisympäristön rakentumisessa

Sajaniemi, N., Suhonen, E., Nislin, M., & Mäkelä, J. (2015). Stressin säätely – kehityksen, vuorovaikutuksen ja oppimisen ydin. Jyväskylä: PS-kustannnus.

Huotilainen, M. & Peltonen, L. (2017). Tunne aivosi. Otava.

Opintojakso arvioidaan asteikolla 0–5.

Huom! Opetuskerrat, joilla ei näy tilaa, on varattu opiskelijoiden omatoimiseen ryhmätyöskentelyyn.

Luennot. Luentoihin ja kirjallisuuteen pohjautuva tentti.

Yliopistonlehtori Nina Sajaniemi