Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
5.4.2020 at 00:00 - 25.4.2020 at 23:59

Timetable

Description

Opintojakso on pakollinen yleisen ja aikuiskasvatustieteen opintosuunnan opiskelijoille.
Opintojakso on tarjolla muiden opintosuuntien opiskelijoille.

Ennen opintojakson suorittamista opiskelijan suositellaan suorittavan opintojakson Johdatus kasvatustieteisiin.

Opiskelija tuntee oppimisen ja opetuksen perusteet, keskeiset teoriat ja viitekehykset ja niiden merkitykseen elinikäisen oppimisen näkökulmasta.

Opintojaksoa suositellaan 1. vuoden opiskelijoille. Opintojakso järjestetään syyslukukaudella.

Keskeiset oppimisen ja opetuksen teoriat.

• Biggs, J., & Tan, C. (2007 / 2011). Teaching for quality learning at university. Open University Press. (luvut 2 ja 3). (Saatavilla myös e-kirjana).

• Hakkarainen, K. (2003). Kollektiivinen älykkyys. Psykologia, 38(6), 384–401.

• Jensen, M. (Red.) (2011). Lärandets grunder: teorier och perspektiv. Studentlitteratur. (luvut 1, 3 ja 13).

• Säljö, R. (2004). Oppimiskäytännöt. Sosiokulttuurinen näkökulma. Helsinki: WSOY. (luvut 1–6).

• Lisäksi muu mahdollinen opintojaksosta vastaavan opettajan osoittama materiaali.

Opetuksen korvaava kirjallisuus edellisten lisäksi:

• Biggs, J., & Tan, C. (2007 / 2011). Teaching for quality learning at university. Open University Press. (kokonaan). (Saatavilla myös e-kirjana).

0–5. Arviointi perustuu kirjalliseen tehtävään tai kuulusteluun.

HUOM! Kasvatustieteellisen tiedekunnan yleistä tenttiä 5.5. ei järjestetä salitenttinä, vaan opintojaksojen opettajat antavat etänä suoritettavan korvaavan suoritusmuodon. Katso tiedot kurssisivulta (linkki alla), tai ole yhteydessä opettajaan.

Tämä rästitentti on tarkoitettu niille opiskelijoille, joiden varsinainen tentti on hylätty.

Opintojakson voi suorittaa vaihtoehtoisilla suoritustavoilla

1) Luennot ja kirjallinen tehtävä (ks. kirjallisuus)

2) Kirjallinen kuulustelu (kirjallisuus kuten edellä, paitsi Biggs, J., & Tan, C. KOKONAAN)