Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
10.11.2019 at 00:00 - 30.11.2019 at 23:59

Timetable

Description

Opintojakso on pakollinen yleisen ja aikuiskasvatustieteen opintosuunnan opiskelijoille.
Opintojakso on tarjolla muiden opintosuuntien opiskelijoille.

Ennen opintojakson suorittamista opiskelijan suositellaan suorittavan opintojakson Johdatus kasvatustieteisiin.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tunnistaa ja ymmärtää työhön ja organisaatioihin liittyvän oppimisen ja asiantuntijuuden henkilökohtaisia, sosiaalisia ja yhteiskunnallisia prosesseja ja haasteita, empiiristä tutkimusta ja teoreettisia pääsuuntauksia.

Opintojaksoa suositellaan 1. vuoden opiskelijoille. Opintojakso järjestetään syyslukukaudella.

Opintojakson sisältö rakentuu neljän pääteeman ympärille: (1) oppiminen työssä, (2) organisaatioiden oppiminen, (3) oppiminen verkostoissa, (4) asiantuntijuus.

Virkkunen, J. & Ahonen, H. (2007). Oppiminen muutoksessa. Uusi väline työyhteisön oppimiskäytäntöjen uudistamiseen. Infor.

• Opintojaksosta vastaava opettaja osoittaa muun suoritettavan kirjallisuuden.

Kirjallisuussuoritus (opetussuorituksen korvaava)

• Virkkunen, J. & Ahonen, H. (2007). Oppiminen muutoksessa. Uusi väline työyhteisön oppimiskäytäntöjen uudistamiseen. Infor.

Tämän lisäksi kaksi kirjaa seuraavista:

• Engeström, Y. (2004). Ekspansiivinen oppiminen ja yhteiskehittely työssä. Vastapaino

• Hakkarainen, K., Palonen, T., Paavola, S. & Lehtinen, E. (2004). Communities of networked expertise: Professional and educational perspectives. Amsterdam: Elsevier.

• Jensen, K., Lahn, L. C. & Nerland M. (toim.) 2012. Professional learning in the knowledge society. Rotterdam. The Netherlands: Sense.

Kirjallisuussuorituksessa valittavat kirjat ilmoitetaan tenttiin ilmoittautuessa.

0–5. Lopputehtävässä edellytetään kurssin käsitteiden käyttämistä opiskelijan valitseman työpaikan tai -prosessin erittelyyn.

Opintojakson voi suorittaa vaihtoehtoisilla suoritustavoilla

- Luennot ja soveltava kirjallinen tehtävä.

- Kirjallinen kuulustelu.

Professori Kai Hakkarainen