Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
12.2.2020 at 09:00 - 1.3.2020 at 23:59

Timetable

Here is the course’s teaching schedule. Check the description for possible other schedules.

DateTimeLocation
Mon 9.3.2020
10:15 - 12:00
Mon 16.3.2020
10:15 - 12:00
Mon 23.3.2020
10:15 - 12:00
Mon 30.3.2020
10:15 - 12:00
Mon 6.4.2020
10:15 - 12:00
Mon 27.4.2020
10:15 - 12:00

Description

Opintojakso on pakollinen yleisen ja aikuiskasvatustieteen opintosuunnan opiskelijoille.
Opintojakso on tarjolla muiden opintosuuntien opiskelijoille.

Ennen opintojakson suorittamista opiskelijan suositellaan suorittavan kasvatustieteen (yleinen ja aikuiskasvatustiede) perusopinnot.

Opiskelija tuntee osaamisen kehittämistä työelämässä taidon, asiantuntijuuden ja dynaamisen kyvykkyyden käsitteiden kautta.

Opintojaksoa suositellaan 1. vuoden opiskelijoille. Opintojakso järjestetään kevätlukukaudella.

Opintojaksolla käsitellään osaamisen käsitteellisiä ja käytännöllisiä viitekehyksiä historiallisessa perspektiivissä, edeten yksilöllisen taidon käsitteestä hajautettuun asiantuntemukseen ja organisaation dynaamiseen kyvykkyyteen.

• Virkkunen, J., Ahonen, H., Schaupp, M., & Lintula, L. (2010). Toimintakonseptin yhteisen kehittämisen mahdollisuus. Raportteja / Kansallinen työelämän kehittämisohjelma; 70. TEKES.

• Opintojaksosta vastaava opettaja osoittaa muun suoritettavan kirjallisuuden.

0–5. Esseetehtävässä edellytetään osaamisen muutoksen analysointia opiskelijan valitsemassa organisaatiossa.

Luentokurssi, johon sisältyy esseetehtävä.